• De svenska förbanden är på norsk mark, under söndagen lossades två transportfartyg med 320 fordon i övningsområdet för årets Cold Response.Foto: Mats Carlsson /Försvarsmakten
 • Ingenjörbandvagn ur Göta ingenjörregemente upplastad på dragbil på väg av fartyget.Foto: Mats Carlsson /Försvarsmakten
 • Två av Artilleriregementets Archerpjäser kör ut ur transportfartyget Finnland.Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
 • Pansarterrängbil 203 ur Artilleriregementet.Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
 • De svenska förbanden är på norsk mark, under söndagen lossades två transportfartyg med 320 fordon i övningsområdet för årets Cold Response.Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Logistikoperation i storformat

De svenska förbanden på norsk mark – övningen kan börja

Cold Response 2016
Under söndagen den 28 februari lossades de två transportfartyg som fraktat de flesta av de svenska fordonen från Viktoriahamnen i Luleå till övningsområdet i Nord-Trøndelag.
–Idag lastar vi av 320 fordon, varav drygt 170 stridsfordon, totalt över 2600 längdmeter, berättar kapten Stefan Joon, projektledare från Försvarsmaktens transportkontor.
 • Under söndagen den 28 februari lossades de två transportfartyg som fraktat 320 svenska fordon från Viktoriahamnen i Luleå till..

  Bandvagnar ur Göta ingenjörregemente uppradade på kajen.

  Foto: Mats Carlsson /Försvarsmakten

 • Under söndagen den 28 februari lossades de två transportfartyg som fraktat 320 svenska fordon från Viktoriahamnen i Luleå till..

  Till höger Stefan Joon, Försvarsmaktens transportkontor, här tillsammans med förvaltare Anders Hansson, samverkansbefäl ur Artilleriregementet.

  Foto: Mats Carlsson /Försvarsmakten

 • Under söndagen den 28 februari lossades de två transportfartyg som fraktat 320 svenska fordon från Viktoriahamnen i Luleå till..

  Förbanden uppställda i hamnområdet.

  Foto: Mats Carlsson /Försvarsmakten

 • Under söndagen den 28 februari lossades de två transportfartyg som fraktat 320 svenska fordon från Viktoriahamnen i Luleå till..

  Andreas Cato från Ledningsregementet i Enköping ser fram emot övning Cold Response. ”Det ska bli spännande att få vara med i den här övningen, speciellt att få öva ihop med andra nationer känns utmanande”

  Foto: Mats Carlsson /Försvarsmakten

 • Under söndagen den 28 februari lossades de två transportfartyg som fraktat 320 svenska fordon från Viktoriahamnen i Luleå till..

  Innan det var dags att rulla ut i övningsområdet vidtogs såklart viktiga åtgärder som att lägga på snökedjor.

  Foto: Mats Carlsson /Försvarsmakten

 • Under söndagen den 28 februari lossades de två transportfartyg som fraktat 320 svenska fordon från Viktoriahamnen i Luleå till..

  De svenska förbanden är på norsk mark, under söndagen lossades två transportfartyg med 320 fordon i övningsområdet för årets Cold Response.

  Foto: Mats Carlsson /Försvarsmakten

 • Under söndagen den 28 februari lossades de två transportfartyg som fraktat 320 svenska fordon från Viktoriahamnen i Luleå till..

  Stridsvagn 122 ur Norrbottens pansarbataljon.

  Foto: Mats Carlsson /Försvarsmakten

 • Cold response 2016

  Innan det var dags att rulla ut i övningsområdet vidtogs såklart viktiga åtgärder som att se till att det är rätt lufttryck i däcken.

  Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Att flytta över 2000 deltagare, hundratals fordon och stora mängder utrustning kräver självklart noggrann planering.
– Det här är ett gigantiskt logistiskt pussel som planerats sedan början av hösten 2015. Det innefattar även transporterna på väg, med tåg och med flyg till Cold Response. Och dessutom allt som har transporterats till Markstridsdagarna och övningen Vintersol i Boden. För att förklara lite av omfattningen av det här kan jag nämna att vi bland annat beställt 280 busstransporter och ett 40-tal flyg, fortsätter Stefan Joon.

Movcon – Movement and control

De två transportfartygen Finnland och Gute anlände till Norge under lördagskvällen. Tidigt på söndag morgon kom avlastningsstyrkor från de svenska förbanden till hamnen för att köra iland alla fordon. Redan klockan 09.00 var det full aktivitet och efter ett par timmar var uppställningsytorna välfyllda.
– Här i hamnen är det Movconkompaniet från Trängregementet som har det så kallade terminalansvaret. Movconpersonalen tillsammans personal ur den norska Movconstyrkan och samverkansbefäl från respektive förband ser till att alla ställs upp på rätt platser så att det sedan bli ett bra flyt när de ska lämna hamnen, säger Stefan Joon .

Innan det var dags att rulla ut i övningsområdet vidtogs såklart viktiga åtgärder som att lägga på snökedjor och kontrollera att utrustning och annat var väl fastsatt på lastbilar, stridsfordon, bandvagnar och andra fordon.

Spännande och utmanande

En av de soldater och officerare som fanns på plats i hamnen var Andreas Cato, ställföreträndande troppchef på trossplutonen på Ledningsregementet. För Andreas är det första gången han deltar i Cold Response.
– Skönt att vi äntligen är på plats efter veckor av förberedelser. Det här är en otroligt viktig övning. Det har våra chefer varit väldigt tydliga med. Nu ska det bli spännande att få vara med, speciellt att få öva ihop med andra nationer känns utmanande, säger Andreas.

Klart på fem timmar

Klockan 14.20 var de två fartygen tömda på fordon och förbanden stod parkerade på sina uppställningsplatser.
– Det har fungerat väldigt bra, och det gör det tack vare att det är välplanerat och att samverkan mellan Movconpersonalen och förbandens personal fungerar smidigt. Detta sammantaget gjorde att vi tömde fartygen på lite drygt fem timmar, säger Stefan Joon och fortsätter:
– Nu väntar nästa utmaning när vi ska lasta allt för hemresan. Då blir det tre fartyg för de svenska förbanden som ska lastas ett och ett under tre dagar eftersom vi bara har en kajplats till förfogande. Det är nämligen tre andra nationer som lastar sina fartyg samtidigt här, då är det viktigt att samverkan över gränserna fungerar smidigt, avslutar Stefan Joon.

Av: Mats Carlsson

Relaterat innehåll

Cold Response 2016

Cold Response 2016 är en norsk vinterövning med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från 15 nationer.

Antal deltagare:
Cirka 15 000 varav drygt 2000 svenskar

Övningsperiod:
25 februari – 10 mars

Övningsområde:
Huvudområdet för övningen är i Nord Trøndelag i mellersta Norge med mark- övningsområde mellan Trondheim i söder och Namsos i norr, marinövningsområde i farvattnen utanför och luftövningsområde i svenskt och norskt luftrum mellan Oslo och Bodö.

Kontaktinfo Cold Response 2016

Den svenska övningsledningen, SWECON vakthavande befäl nås dygnet runt under övningen, 25 februari till 10 mars på +46 70 878 34 86

Swecon press- och infocenter:
info-i19@mil.se

 

Övningsområde Cold Response 2016

Övningsområde Cold Response 2016

Du är här

Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG

Förkortning: FMLOG

Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet

Yrkesofficerare: 166

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 6

Civilanställda: 988

Reservofficerare: 8


Så här har vi räknat