Cold Response 2016

Övning Cold Response 2016 omfattar cirka 15 000 deltagare från 15 nationer varav drygt 2000 svenska soldater och officerare. Övningen genomförs i Nord Trøndelag i mellersta Norge med mark- övningsområde mellan Trondheim i söder och Namsos i norr, marinövningsområde i farvattnen utanför och luftövningsområde i svenskt och norskt luftrum mellan Oslo och Bodö.

Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Cold Response har ett fiktivt scenario baserat på en internationell krissituation och genomförs som en tillämpad dubbelsidig övning med en multinationell brigad på respektive sida. Sverige och tredje brigadstaben har, precis som under Cold Response 2014, fått förtroendet att leda en av dessa multinationella brigader.

Övningen ger unika möjligheter att träna en multinationell insats i subarktiskt klimat. Förmodligen den största utmaning som man kan ställas inför under en övning.

Övningsområdet är stort och utmanande för alla inblandade. Detta tillsammans med det stora antalet deltagande förband och möjligheten att öva strid mot en kvalificerad motståndare gör att alla från soldat till chefer får en egen erfarenhet av vilka ytor, volymer, tider och avstånd som strid i större förband innebär.

Stor vikt har lagts på säkerheten vid planering av övningen vid såväl svenska som norska övningsledningar.