Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten
Övning JC-13, bataljonsstrid Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
Övning JC-13 Foto: Alexander Gustavsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Till regementet hör 2:a brigadstaben, 41:a och 42:a mekaniserade bataljonerna, 1:a tungtransportkompaniet, brigadspaningskompani, staben för Militärregion Väst, 38:e, 39:e och 40:e hemvärnsbataljonerna samt 18:e stridsgruppen Gotland.

Våra mekaniserade bataljoner använder stridsfordon 90 och stridsvagn 122. I bataljonerna ingår kompetenser som exempelvis spaning, sjukvård, logistik och mekaniker till stridsfordon och hjulfordon.

18:e Stridsgruppen Gotland rekryteras och utbildas i Skövde för att från och med slutet på 2017 placeras på Gotland.

2:a brigadstaben, som är en av två i Sverige, har till uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands.

Staben för Militärregion Väst har bland annat i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Vi har verksamhet och övningsfält på många platser som Skövde, Kvarn, Skredsvik, Remmene, Göteborg, Horssjön, Villingsberg, Älvdalen, Såtenäs, Karlsborg och Gotland. Vi samverkar med andra organisationer och myndigheter för att lösa våra uppgifter.

Notiser Från Skaraborgs regemente - P 4

Försvarsmaktsråd Gotland
10 januari201713:04

Nu bildas Försvarsmaktsråd Gotland som ett forum för samverkan mellan Försvarsmakten och det omgivande samhället. Syftet är att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt på Gotland och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling.

Gotland pekas ut som ett av flera strategiska viktiga områden i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Därför ska försvaret bland annat förstärkas genom en stridsgrupp på Gotland som byggs upp successivt till 2018. Stridsgruppen ska bestå av ett mekaniserat kompani med mestadels heltidssoldater och ett stridsvagnskompani deltidssoldater. Stridsgruppen benämns 18. Stridsgruppen Gotland.

Försvarsmaktsråd Gotland bildas på motsvarande sätt som på andra orter där Försvarsmakten är etablerat. Rådets utgångspunkt är Försvarsmaktens etablering av permanenta förband på Gotland och vilka möjligheter och utmaningar som detta medför för det omgivande samhället.

Försvarsmaktsrådet med dess arbetsgrupper är en plattform för att driva olika utvecklingsfrågor som syftar till att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt på Gotland och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling.

I rådet sitter representanter för Försvarsmakten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland.

Media inbjuds att delta vid undertecknandet av styrdokumentet för rådets arbete.

Frågor: Anne-Lie Sjögren,  0500-46 50 00

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat
Karta