Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norrbottens regemente är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Bland våra uppdrag finns att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och till en jägarbataljon.

Arméns jägarbataljon finns i Arvidsjaur. Deras uppgift är att bedriva strid och spaning i svåra terräng- och klimatförhållanden. De är särskilt utbildade för att utföra uppdrag även bakom fiendens linjer. Bataljonen har varit insatt i olika operationer i såväl i Sverige som utomlands.

De mekaniserade bataljonerna färdas i pansarfordon och bandvagnar. Fordonen gör förbanden mångsidiga – de kan snabbt röra sig framåt samtidigt som de har stor eldkraft. Bataljonerna kan föra strid mot alla typer av motståndare i alla typer av miljöer.

På regementet finns även Tredje brigadstaben och Försvarsmaktens vinterenhet. Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Stabens uppgift är att leda en brigad bestående av delar av arméns förband, i kris och krig. Försvarsmaktens vinterenhet ansvarar för att Försvarsmakten har utrustning, metoder och kunskap för att kunna verka under vintertid.

Vid I 19 finns den regionala staben för Militärregion nord som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen överste Mikael Frisell är chef Militärregion nord, som bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället i Militärregion nord. Läs mer på sidan Militärregioner.

Notiser

Två dagar – två ceremonier
25 maj201615:49

Under vecka 21 genomförs två ceremonier i Bodens garnison under två dagar. Torsdagen den 26 maj genomförs medaljceremoni för afghanistanstyrkan FS 30 och de som tjänstgjort i utbildningsinsatsen EUTM i Mali. Fredagen den 27 maj är det lokal veteranceremoni.

Efter sex månader i Afghanistan landade på tisdag kväll personalen ur afghanistanstyrkan FS 30 från Norrbottens regemente på flygplatsen i Luleå. Torsdagen den 26 maj tilldelas de Försvarsmaktens medalj för internationella insatser vid en ceremoni i Boden. Vid samma tillfälle medaljeras även de soldater som kom hem till Sverige tidigare i vår efter utbildningsinsatsen EUTM i Mali.

Medaljceremoni torsdag 26 maj

Medaljceremonin på torsdag genomförs i regementsparken på I 19. Media är välkomna att vara med vid medaljceremonin i regementsparken på I 19, på torsdag den 26 maj.

Medaljerna delas ut av brigadgeneral Stefan Andersson, armétaktisk chef. Vid ceremonin deltar även chefen för I 19, överste Mikael Frisell, övrig personal vid regementet samt anhöriga.

Samling 13.15, ceremonin börjar 13.30.

Veteranceremoni fredag 27 maj

På fredag genomförs den årliga lokala veteranceremonin i Bodens garnison, då
Försvarsmakten hedrar alla som tjänstgjort i insatser genom åren. Även denna ceremoni genomförs i regementsparken och allmänhet och media är välkommen att vara med.

Ceremonin börjar kl 13.00. Samling från 12.45.

Varmt välkomna!

 

Fältjägarbataljonen på jubileumshögvakt
22 september201509:54

I samband med Hemvärnets 75-årsjubileum i början av september genomförde 50 personer ur Fältjägarbataljonen och Västernorrlandsgruppen jubileumshögvakt vid Stockholms slott.

Skyddsvaktsuppgiften på slottet hade föregåtts av ett antal träningstillfällen under helgerna i augusti. Det som tränats är de militära teknikerna vid paradmarsch samt skyddsvaktsförmågan. Personalen har förordnanden som skyddsvakter och all utbildning har genomförts av personal från Fältjägargruppen och bataljonens egna instruktörer.
—Det här är ett utmärkt tillfälle att visa att vi behövs, vad vi kan och hur vi löser våra uppgifter. Vi hoppas också att vi kan skapa intresse för engagemang i Hemvärnet eller anställning inom Försvarsmakten, säger Glenn Makenzius, planeringsofficer vid Fältjägargruppen i Östersund.

Under lördagen genomfördes en stjärnparad med fyra musikkårer. Med stålande sol och med fullsatt borggård med hedersgäster, anhöriga och turister tågade dessa musikkårer in på Stockholms slott som en markering av Hemvärnets 75-årsjubileum. 

Chefer på plats

Under lördagen fanns såväl överbefälhavaren Sverker Göranson rikshemvärnschefen Roland Ekenberg och chefen för Norrbottens regemente och Militärregion nord, överste Mikael Frisell på plats.
—Tack, det här gjorde ni mycket bra. Var stolta att det var ni som fick gå högvakt vid detta jubileum, sa överste Frisell i sitt tal till soldaterna.

”Det har varit en fantastisk tid”
11 december201407:06

Onsdagen den 10 december var överste Olof Grananders sista dag som regementschef, chef för Militärregion nord och chef för Bodens garnison. Nu tar överste Mikael Frisell över. För Olof Granander väntar nya utmaningar efter årsskiftet då han börjar på sin nya befattning på Högkvarteret i Stockholm.

Efter nästan fem år som chef och ansvarig för cirka 8500 personer i regementets krigsförband, drygt 10000 mil på norrländska vägar och flera hundra ombordstigningar på flyget Luleå - Stockholm var det idag dags för Olof Granander att lämna över befälet till överste Mikael Frisell.
– För mig personligen har det varit en fantastisk tid. Mest kommer jag att sakna alla fina kamrater och medarbetare som tillsammans är vårt fina regemente. De är fantastiska - officerare, soldater och civila.

Olof Granander avslutade sitt tal med att anmäla till arméchefen, generalmajor Anders Brännström;
– Jag är klar att lämna över befälet över Norrbottens regemente till överste Mikael Frisell, regementets 73:e chef i rakt nedstigande led sedan Gustaf Karlsson Horn.

Rådgivare till ÖB

Mikael Frisell började sin militära bana 1986 på Skaraborgs regemente, P 4 med 15 månaders värnplikt som kompanibefäl pansarskytte. På P 4 tjänstgjorde han sedan i olika befattningar fram till år 2000.

Under åren i Skövde hann han också med tjänstgöring i Bosnien, 1994-95 samt vid Armécentrum där han arbetade med utveckling av stridsfordon 90. Efter chefsutbildningen har han bland annat tjänstgjort vid operativa insatsledningen. Frisell har också arbetat som militär rådgivare i två omgångar åt två olika överbefälhavare, varit stabschef för den nordiska stridsgruppen och ställföreträdande chef, tillika stabschef, för FMLOG.

"En mycket stor ära och stolthet"

Efter att Mikael Frisell övertagit regementets fana och kommendantsstaven talade han till de som samlats till ceremonin i idrottshallen på I 19 i Boden.
– Det är med en mycket stor ära och stolthet jag precis har tagit befälet över regementet. Det är utan tvekan en av de största dagarna i mitt yrkesverksamma liv. Det är ett stort förtroende att få bli förbandschef i Försvarsmakten, att få bli det i Norrland med stabsplats i Boden för ett av de största förbanden i Försvarsmakten är ännu större. Det är ett av de finaste jobb en överste ute i Försvarsmaktens verksamhet kan få, då förstår ni hur stolt jag är som får denna möjlighet.

Guldmedalj

Överste Frisell avslutade sedan ceremonin med att tilldela Olof Granander regementets förtjänstmedalj i guld.
– Överste Olof Granander, jag tilldelar dig härmed I 19:s förtjänstmedalj i guld för enastående insatser för regementet. Du har bland mycket annat starkt bidragit till att frågan "hur gör I 19?" lyfts fram i många sammanhang när frågor som Försvarsmaktens och Arméns utveckling, utbildningskoncept, övningar och utveckling av personalförsörjningssystemet diskuteras.

För Olof Granander väntar nya utmaningar efter årsskiftet. Han börjar på sin nya befattning vid Produktionsledningen på Högkvartet som projektledare för nytt utbildningssystem.

 

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Yrkesofficerare: 475
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 415
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 529
  • Civilanställda: 112
  • Reservofficerare: 661
Så här har vi räknat
Karta