Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. På Ing 2 finns även Fältarbetarskolan, FarbS, som ansvarar för att utbilda officerare och specialistofficerare inom fältarbeten.

Ing 2 bidrar med personal nationellt och internationellt bland annat genom att bemanna och utbilda ammunitionsröjningsgrupper insatta utomlands. Personalen arbetar med röjning av explosiva föremål som tillverkats på ett improviserat sätt, så kallade hemmagjorda bomber, och röjning av konventionell ammunition och minor.

Vid svåra påfrestningar på samhället står regementet till förfogande, bland annat med hjälp av 33. hemvärnsbataljon. Det kan röra sig om extremt oväder eller översvämningar. Förbandet kan också hjälpa till med exempelvis släckning av skogsbränder, att återställa raserade broar och att röja ammunition.

Ing 2 ingår i militärregion syd som har i uppgift att stödja vid nationella krissituationer och samt ge stöd till samhället vid behov. Militärregion syd omfattar länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland. 

Notiser Från Göta ingenjörregemente

Evenemang i Växjö 23 april: Stöd vid kris och krig
29 mars201609:10

Vi är många som arbetar tillsammans när allvarliga kriser uppstår i samhället. Det händer inte ofta, vilket vi är glada för. Nu har du chansen att träffa alla oss, på en och samma gång. Möt oss i Växjö på Stortorget, 23 april klockan 10-15. Vi har med oss utrustning, olika fordon och kommer visa exempel på hur vi löser uppgifter tillsammans.

Mer information om dagen hittar du i länken till höger.

Jubileumsnummer! Götaingenjören nr 100
18 december201512:46

För 50 år sedan skrevs det första numret av Götaingenjören, då kallad Kontaktbladet. Syftet med tidningen var att få den icke ständigt tjänstgörande personalen att följa med i regementets liv. Idag ser syftet med tidningen lite annorlunda ut mot då, men förhoppningarna är att alla som läser den ska få en insyn i vad som händer på och kring regementet och verksamheten.

I detta nummer får du som läsare uppleva en historisk resa med urklipp från Kontaktbladets första och andra nummer, från årgång 1965. Vissa av artiklarna är översatta till dagens motsvarighet och andra är bara med för god och rolig läsnings skull. Håll till godo!

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 215
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 245
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 246
  • Civilanställda: 33
  • Reservofficerare: 246
Så här har vi räknat
Karta