Södra militärregionens utbildningsgrupper

Södra militärregionen ansvarar för att stödja hemvärnsförbanden i Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län Kronobergs län, Skåne län och Östergötlands län med resurser för utbildning och administration.

Hemvärnsförbanden är nationella skyddsstyrkor som med kort varsel kan göra insatser i Sverige. Det kan vara att möta väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet och lämna stöd till samhället vid svåra påfrestningar som vid släckning av skogsbränder, skallgång och stormskador. En av hemvärnets viktigaste uppgifter är att skydda samhällets infrastruktur mot sabotage till exempel skydd av energiförsörjning och kommunikation.

Utbildningsgrupper

I Södra militärregionen finns fem utbildningsgrupper, Blekingegruppen, Kalmar- och Kronobergsgruppen, Livgrenadjärgruppen, Norra Smålandsgruppen och Skånska gruppen. Deras uppgift är att stödja hemvärnsförbanden inom sitt respektive område med resurser för utbildning och administration. De stödjer också de frivilliga försvarsorganisationerna. Personalen i utbildningsgrupperna är fast anställd personal.

Fakta Södra militärregionen
  • Förkortning: MR S
  • Ort: Södra Sandby
  • Personal: 150
Så har vi räknat