Chefen P 4 har ordet

Regementschef på Skaraborgs regemente, P 4, är överste Fredrik Ståhlberg som också är chef för Militärregion Väst. Här finns hans brev till medarbetarna på regementet.

Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Omvärldsläget har försämrats
Onsdagen 14/9 meddelade vår överbefälhavare att från och med klockan 0700 denna onsdag kommer Försvarsmakten att vara permanent på Gotland. ÖB uttryckte i SVT att ”omvärldsläget har försämrats över tid".

Hösten har således börjat intensivt och intressant. Beredskapskontrollen har övergått till att ”öva och verka” på Gotland med Wilska kompani (operativ reserv) med understöd av delar ur trosskompaniet och tungtransportkompaniet. Kontrollen gick mycket bra och förbanden från P 4 har levererat mycket professionellt över hela skalan.
P 4:s delar kommer under de kommande veckorna att kvarstanna på Gotland och fortsätta sin verksamhet med hänsyn till rådande omvärldsläge. Andra förband i Försvarsmakten kommer under hösten att växeldra med P 4. Skaraborgs regementes förband står därför nu och framgent som centrala delar i denna uppgift. Att öva och verka och ta de skarpa uppgifter som krävs den dag de kommer.
Därutöver kommer etableringen av 18:e stridsgruppen att tidigareläggas. Det arbete som vi tillsammans gör på regementet för att utbilda samtliga våra krigsförband är därför avgörande. Detta kommer även innebära en del omplanering vid regementet, vilket redan har påbörjats och planeringsläget ser bra ut.

Vår överbefälhavare besökte P 4 för ett par veckor sedan. ÖB var mycket nöjd med besöket och de samtal han hade med soldater och officerare. Han uttryckte stor uppskattning över det sätt som vi på regementet bedriver vår verksamhet.

Ni gör, som alltid, ett mycket bra arbete!

Överste Fredrik Ståhlberg
Chef Skaraborgs regemente – P 4

Förutom de brev som regementschefen skriver som finns publicerade här, kommenterar han ofta regementets verksamhet via Facebook.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 368
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 346
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 430
  • Civilanställda: 127
  • Reservofficerare: 350
Så här har vi räknat