Fallskärmsjägare

Som fallskärmsjägare ingår du i en patrull med åtta fallskärmsjägare. Patrullen rör sig självständigt inom stora områden, ofta långt ifrån egna förband och har som huvuduppgift att samla in information genom fast och rörlig spaning.

Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Fallskärmsjägarna är en unik kompetens för K 3 och ingår i 32. Underrättelsebataljonen. Uppgifterna ska kunna lösas under alla årstider, i alla typer av terräng och under dygnets alla timmar. Förflyttning sker med hjälp av fallskärm, till fots, med skidor eller terränggående fordon, i eller på vatten.  Miljön avgör.

Verksamheten ska kunna bedrivas oupptäckt under lång tid. Till din hjälp har du ett antal olika sensorer för dokumentation. Informationen är sedan underlag till högre chef, så att beslut kan fattas om hur striden ska föras.

Att söka till Fallskärmsjägarna

Söka till Fallskärmsjägarkompaniet kan endast GSS/K, specialist-  eller taktiska officerare som har varit anställda under minst ett år söka. Alternativt är de som har genomfört sin värnplikt på Fallskärmsjägarkompaniet eller annat jägarregemente. Lediga tjänster läggs ut under rekrytering.

Livregementets husarer - K 3
Fakta Livregementets husarer - K 3
  • Förkortning: K 3
  • Ort: Karlsborg
  • Yrkesofficerare: 256
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 267
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 289
  • Civilanställda: 50
  • Reservofficerare: 246
Så här har vi räknat