Fastrope tränas i Kvarn Foto: Försvarsmakten
Uppdrag spaning Foto: Försvarsmakten
En stunds vila vid lunchuppehållet. Foto: Försvarsmakten

Livregementets husarer finns främst i Karlsborg, vid Karlsborgs fästning. Här utbildar vi en lätt stridsbataljon och en underrättelsebataljon. I Örebro finns en utbildningsgrupp som ansvarar för utbildningen av Hemvärnet – nationella skyddstyrkorna i Örebro och Värmland.

Den lätta stridsbataljonen i Karlsborg är ett förband som rör sig snabbt bland annat med hjälp av helikoptrar och transportflyg. Styrkan ska kunna vara först på plats vid en insats och är redo att sättas in nationellt eller internationellt med kort varsel

Underrättelsebataljonen inhämtar information om motståndaren genom spaning och med hjälp av av avancerad optisk utrustning som bildförstärkare och olika slags kikare, som gör det möjligt att arbeta under dygnets alla timmar. Underrättelserna inhämtas även genom obemannade luftfarkoster.

I underrättelsebataljonen ingår ett kompani med fallskärmsjägare. Deras uppgift är främst att utföra spaningsuppdrag, men också att föra strid på områden som behärskas av fienden.

På K 3 finns även Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS. Skolan ansvarar för att utbilda personal inom överlevnad och undsättning. Detta är kunskap som kan bli användbar i alla miljöer och klimatområden där personal blivit skild från sina egna förband, till exempel vid internationella insatser.

Notiser Från Livregementets husarer - K 3

Övning Granath med 312 skvadron
9 juni201608:30

Under nio kärva dygn i april 2016 genomförde 312.Skvadron Övning Granath.

Det var ytterligare en övning i raden för att öka förmågan på skvadronen. Skvadronen har sedan hösten 2014 genomfört fyra större övningar och deltagit i bland annat Arméövning 15. Dessutom har enskilda genomfört befattningsutbildningar omfattande 3-6 veckor i två omgångar. Skvadronen påbörjade samövningen hösten 2014. Då saknade skvadronen väsentlig materiel, personal, rutiner och var ej samövad.

Idag är 312.Skvadron ett väl uppfyllt förband avseende materiel och personal. Personalen är antingen före detta kontinuerligt tjänstgörande  ur 31.bataljononen eller har minst genomfört GMU, FSU K3 och 31.Bat Typförbandskurs (totalt 12 mån). Det innebär att personalen håller mycket hög kvalitet, är väl samövad och kan verka som hel skvadron. Vissa funktioner är fortfarande under uppbyggnad och del av materielen saknas men i det stora hela är 312.Skvadron en mycket väl fungerande skvadron med deltidssoldater.

Fokus för Övning Granath var fördröjningsstrid

Inledningsvis genomförde skvadronen inryck och fältlastning under två dygn.

Därefter påbörjades repetitionsutbildning på två täter. En tät fördjupade sig i fältarbetstjänst och fordonstjänst. Den andra täten med chefer på olika nivåer fördjupade sig i eldobservatörstjänst och stridsteknik inom ramen för fördröjningsstrid.

Därefter utgångsgrupperade skvadronen i terrängen norr Karlsborg och påbörjade den tillämpade delen av övningen.

Skvadronen övade både skarpt och löst. Huvudmetoden som övades var komplexa eldöverfall med direktriktad eld, fältarbeten och indirekt eld. Under huvuddelen av övningen uppträdde skvadronen helt till fots. Det genomfördes som ett av stegen i att återta den luftburna förmågan.

Vädret med sina 2-5 plusgrader och ihållande regn gjorde övningen särskilt givande för jägarsoldaterna! Livhusarerna tog det hela med ett leende på läpparna och blev återigen påminda av betydelsen av att hantera sitt stridsvärde. Övningen fick snabbt det nya namnet ”Övning mörker och misär”!

Efter tre dygns strider tillbakaryckte skvadronen till Kommandoborgen för två och ett halvt dygns vård, återhämtning och utvärdering.

Utvärderingen visade att mycket av rutinerna kring skvadronen fungerar. Men det framkom också saker som fortsatt behöver utvecklas. Den dagen då vi börjar känna oss nöjda, då börjar vi också bli nonchalanta och då är det dags att omvärdera sin militära karriär…

Ett förtjänstfullt tack till alla soldater, befäl och anhöriga vid 312.Luftburna Jägarskvadron!

UAV flygning runt Karlsborg v20-21
20 maj201616:47

Med tyngdpunkt mellan onsdag den 18/5 till onsdagen den 25/5 genomför Livregementets husarer slutövning för blivande piloter på UAV systemet örnen.

Detta innebär flygningar dagtid som nattid. Övningen är nödvändig för att piloterna med övrig personal skall kunna agera dygnet runt. Vädret är styrande avseende flygningar.

Vi beklagar de störningar det kan innebära och tackar alla för förståelsen. Ni kan ställa frågor på vår facebooksida, alternativt till info-k3@mil.se så kommer vi att svara så gott det går på ordinarie arbetstid dock ej under helgen.

Livregementets husarer - K 3
Fakta Livregementets husarer - K 3
  • Förkortning: K 3
  • Ort: Karlsborg
  • Yrkesofficerare: 249
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 290
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 276
  • Civilanställda: 49
  • Reservofficerare: 253
Så här har vi räknat
Karta