• Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Helikopterflottiljen

Rörlighet och flexibilitet kännetecknar Försvarsmaktens helikoptrar. Det gör dem till en värdefull resurs oavsett om det rör sig om räddningsoperationer, transporter eller spaningsuppdrag.

Vår främsta uppgift är att utbilda en helikopterbataljon som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. Vi är också ett stöd till armén, marinen och övriga flygvapnet i deras uppdrag. Dessutom är vi till hjälp för det civila samhället vid krissituationer, till exempel vid eftersökning av försvunna personer eller vid bränder.

Helikoptrarna är mångsidiga och förbandet kan därför utföra många typer av uppdrag i alla väderförhållanden, dag som natt. De är därför viktiga vid Försvarsmaktens internationella insatser. I Afghanistan används helikoptrarna för transporter av skadade och sjuka. Vid Sveriges insats i Adenviken utförde exempelvis helikopterflottiljens personal spaningsuppdrag som att söka upp pirater för att förhindra attacker mot fartyg.

Helikoptrarna kan även till exempel användas vid räddningsuppdrag som att lyfta upp nödställd personal från farliga områden med hjälp av vinschar eller genomföra materieltransporter. 

Relaterat innehåll

Notiser Från Helikopterflottiljen

HELIKOPTERFLOTTILJEN

HELIKOPTERFLOTTILJEN

Du är här

Fakta Helikopterflottiljen

Förkortning: Hkpflj

Ort: Linköping, Luleå och Ronneby

Yrkesofficerare: 534

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 150

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 24

Civilanställda: 99

Reservofficerare: 42


Så här har vi räknat