Rörlighet och flexibilitet kännetecknar Försvarsmaktens helikoptrar. Det gör dem till en värdefull resurs oavsett om det rör sig om räddningsoperationer, transporter eller spaningsuppdrag.

Vår främsta uppgift är att utbilda en helikopterbataljon som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. Vi är också ett stöd till armén, marinen och övriga flygvapnet i deras uppdrag. Dessutom är vi till hjälp för det civila samhället vid krissituationer, till exempel vid eftersökning av försvunna personer eller vid bränder.

Helikoptrarna är mångsidiga och förbandet kan därför utföra många typer av uppdrag i alla väderförhållanden, dag som natt. De är därför viktiga vid Försvarsmaktens internationella insatser. I Afghanistan används helikoptrarna för transporter av skadade och sjuka. Vid Sveriges insats i Adenviken utförde exempelvis helikopterflottiljens personal spaningsuppdrag som att söka upp pirater för att förhindra attacker mot fartyg.

Helikoptrarna kan även till exempel användas vid räddningsuppdrag som att lyfta upp nödställd personal från farliga områden med hjälp av vinschar eller genomföra materieltransporter. 

Notiser Från Helikopterflottiljen

Helikopterinsats vid skogsbrand
1 juli201615:52

En helikopter 14 under flygning till hemmabasen Helikopterflottiljen i Linköping upptäckte under gårdagen vid 15-tiden en skogsbrand vid Mårdberget mellan Rimforsa och Kisa.

Helikoptern, med personal från 3:e helikopterskvadronen, hade under transporten med sig en vattentunna och kunde därför på eget initiativ påbörja brandsläckningsarbete tills räddningstjänst kom till platsen.

Branden inträffade i ett svårtillgängligt område, men tack vare en snabb insats från Helikopterflottiljen kunde räddningstjänsten snabbt avsluta och släcka branden.

Fjällräddning
12 mars201508:37

I samband med en övning i kirunatrakten fick Helikopterflottiljen rycka in som ambulansflyg åt en skoterförare som skadat sig på fjället. I stället för fem timmar i en skoterpulka till Abisko och därefter lång ambulanstransport blev det en iltransport i en helikopter 16.

I samband med en skotersafari mellan Abisko och Nikkaluokta skadade sig en av deltagarna i axeln. Olyckan hände väster om Kebnekaise, i höjd med Sälkastugorna. I vanliga fall innebär det en lång och besvärlig transport till sjukhuset i Kiruna, men polisen som fick larmet påminde sig att det stått militära helikoptrar på Kiruna flygplats.  Ett samtal till Helikopterflottiljen bekräftade att det pågick en övning och att det gick att dirigera om en helikopter. Det fanns vid övningen inga bårar med, men den skadade mannen kunde själv gå ombord och sitta i kabinen under resan.

Helikoptern möttes på Kiruna flygplats av en väntande ambulans, som tog patienten sista biten till sjukhuset. Därefter kunde helikoptern återvända till övningen.

Soldathemmet i Linköping invigt
2 oktober201411:30

I måndags, den 29 september invigdes Soldathemmet i Linköping. - Under flera års tid har det funnits en önskan från om ett soldathem i Linköping. Jag är därför väldigt glad att vi idag kan inviga Soldathemmet i Ryttargårdskyrkans lokaler i centrala Linköping. Soldathemmet är en samlingsplats för både soldater, anhöriga och veteraner, och jag hoppas givetvis att det kommer bli både välkänt och välbesökt, säger Magnus Andersson, soldathemsföreståndare.

Sedan tidigare driver Magnus Andersson Soldathemmet i Kvarn och utbudet i Linköping kommer i stort sett vara detsamma som där.

− Under 10 måndagar framöver, mellan klockan 14.00 – 20.00 kommer det finnas möjlighet till bland annat samtal, fika, spel,  biljard, pingis och att nyttja idrottshallen. För de som vill ta med sig sina barn så finns det även ett lekrum.

Under invigningen där verksamheten och lokalerna visades upp deltog förutom personal från Helikopterflottiljen, Flygskolan och F 17 även representanter från Sveriges veteranförbund Fredsbaskrarna och Soldathemsförbundet.

Helikopterflottiljen
Fakta Helikopterflottiljen
  • Förkortning: Hkpflj
  • Ort: Linköping, Luleå och Ronneby
  • Yrkesofficerare: 534
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 150
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 24
  • Civilanställda: 99
  • Reservofficerare: 42
Så här har vi räknat
Karta