Rörlighet och flexibilitet kännetecknar Försvarsmaktens helikoptrar. Det gör dem till en värdefull resurs oavsett om det rör sig om räddningsoperationer, transporter eller spaningsuppdrag.

Vår främsta uppgift är att utbilda en helikopterbataljon som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. Vi är också ett stöd till armén, marinen och övriga flygvapnet i deras uppdrag. Dessutom är vi till hjälp för det civila samhället vid krissituationer, till exempel vid eftersökning av försvunna personer eller vid bränder.

Helikoptrarna är mångsidiga och förbandet kan därför utföra många typer av uppdrag i alla väderförhållanden, dag som natt. De är därför viktiga vid Försvarsmaktens internationella insatser. I Afghanistan används helikoptrarna för transporter av skadade och sjuka. Vid Sveriges insats i Adenviken utförde exempelvis helikopterflottiljens personal spaningsuppdrag som att söka upp pirater för att förhindra attacker mot fartyg.

Helikoptrarna kan även till exempel användas vid räddningsuppdrag som att lyfta upp nödställd personal från farliga områden med hjälp av vinschar eller genomföra materieltransporter. 

Notiser Från Helikopterflottiljen

Soldaterinran 44:e GU kompaniet
6 december201610:26

Efter en tre månaders rivstart på sina nya karriärer har årets rekryter på Helikopterflottiljen nu genomfört den första delen av nya grundutbildningen. Milstolpen markerades med en ceremoni, soldaterinran, där flottiljchefen hälsade välkommen och påminde om vad ett jobb i Försvarsmakten innebär.

Helikopterflottiljens grundutbildning av soldater sker på Kvarn utanför Linköping, där också ceremonin med soldaterinran genomfördes. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Soldaterinran är en gammal tradition men i ny tappning. Gustaf II Adolf lär knappast ha lyft fram kamratstöd, likabehandling och mänskliga rättigheter när han lät sina soldater svära trohetseden. Dagens soldaterinran poängterar alvaret bakom Försvarsmaktens uppgift, att försvara Sverige och landets intressen. Vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

− Att vara soldat inom försvaret innebär ett stort ansvarstagande där soldaten med militära medel ska kunna skydda Sveriges intressen och suveränitet. Detta ställer också stora krav på oss som organisation där vi ska säkerställa att ni får den utbildning som krävs för att kunna fullgöra era uppgifter, sa flottiljchefen överste Peder Söderström i sitt tal till soldaterna.

Flottiljchefen avslutade med att han hoppades att soldaterna kände stolthet över vad de presterat hittills och att den stoltheten håller i sig så att de stannar och väljer att utvecklas i Försvarsmakten och Helikopterflottiljen. För 44:e GU kompaniet följer nu olika befattningsutbildningar fram till sommaren och soldaterna är klara med sin utbildning lagom till nästa års Försvarsmaktsövning.

Helikopterflottiljen
Fakta Helikopterflottiljen
  • Förkortning: Hkpflj
  • Ort: Linköping, Luleå och Ronneby
  • Yrkesofficerare: 541
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 105
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 28
  • Civilanställda: 144
  • Reservofficerare: 47
Så här har vi räknat
Karta