Rörlighet och flexibilitet kännetecknar Försvarsmaktens helikoptrar. Det gör dem till en värdefull resurs oavsett om det rör sig om räddningsoperationer, transporter eller spaningsuppdrag.

Vår främsta uppgift är att utbilda en helikopterbataljon som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. Vi är också ett stöd till armén, marinen och övriga flygvapnet i deras uppdrag. Dessutom är vi till hjälp för det civila samhället vid krissituationer, till exempel vid eftersökning av försvunna personer eller vid bränder.

Helikoptrarna är mångsidiga och förbandet kan därför utföra många typer av uppdrag i alla väderförhållanden, dag som natt. De är därför viktiga vid Försvarsmaktens internationella insatser. I Afghanistan används helikoptrarna för transporter av skadade och sjuka. Vid Sveriges insats i Adenviken utförde exempelvis helikopterflottiljens personal spaningsuppdrag som att söka upp pirater för att förhindra attacker mot fartyg.

Helikoptrarna kan även till exempel användas vid räddningsuppdrag som att lyfta upp nödställd personal från farliga områden med hjälp av vinschar eller genomföra materieltransporter. 

Notiser Från Helikopterflottiljen

ÖB träffade studenter
14 oktober201611:27

Under ett besök vid sin "gamla" flottilj passade ÖB general Micael Bydén på att träffa en grupp studenter från Linköpings universitet.

Överbefälhavaren sitter vid ett bord och samtalar med fem studenter.
Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Studenterna kom från olika civilingenjörsutbildningar med det gemensamt att de just nu läser en kurs i projektledning. ÖB var under 2008-09 flottiljchef på Helikopterflottiljen och besökte förbandet senast i samband med Luftförsvarsdagarna i slutet av augusti.  

Helikopterinsats vid skogsbrand
1 juli201615:52

En helikopter 14 under flygning till hemmabasen Helikopterflottiljen i Linköping upptäckte under gårdagen vid 15-tiden en skogsbrand vid Mårdberget mellan Rimforsa och Kisa.

Helikoptern, med personal från 3:e helikopterskvadronen, hade under transporten med sig en vattentunna och kunde därför på eget initiativ påbörja brandsläckningsarbete tills räddningstjänst kom till platsen.

Branden inträffade i ett svårtillgängligt område, men tack vare en snabb insats från Helikopterflottiljen kunde räddningstjänsten snabbt avsluta och släcka branden.

Helikopterflottiljen
Fakta Helikopterflottiljen
  • Förkortning: Hkpflj
  • Ort: Linköping, Luleå och Ronneby
  • Yrkesofficerare: 528
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 117
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 23
  • Civilanställda: 132
  • Reservofficerare: 42
Så här har vi räknat
Karta