Våra uppgifter

FMTIS viktigaste uppgift är att säkerställa Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda – dygnet runt, året om. Våra uppgifter är många och varierande.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands.

Exempel på funktioner och tjänster som FMTIS ansvarar för är Försvarsmaktens telenät, FTN, Försvarsmaktens satellitkommunikationer, SATCOM, alla sensorer och radarsystem,  men också alla IT-system som behövs för att alla anställda ska kunna utföra sitt arbete både vid skrivbordet och i terrängen.

Förbandet ansvarar för hela kedjan, från anläggningar och transmissions- och bärarnät till servrar, datorer och applikationer.

Det här gör FMTIS:

 • Leder och prioriterar
 • Övervakar och skyddar
 • Förvaltar
 • Stödjer, driftar och underhåller
 • Felsöker och avhjälper fel
FMTIS
Fakta FMTIS
 • Förkortning: FMTIS
 • Ort: Örebro
 • Yrkesofficerare: 143
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
 • Civilanställda: 1223
 • Reservofficerare: 27