I takt med att försvarsinsatser förlitar sig alltmer på högteknologiska vapen- och kommunikationssystem, ställs högre och högre krav på teknisk kompetens hos både stridande och stödjande förband. Försvarsmakten löser denna uppgift kontinuerligt med hjälp av sitt telekommunikations- och informationssystemförband – FMTIS.

Förbandets viktigaste uppgift är att upprätthålla ständig beredskap så att det kan genomföra insatser för att säkerställa kommunikationsförmågan 24 timmar om dygnet, året om.

Det ska även fungera som Försvarsmaktens nätoperatör och övervaka och leda driften och underhållet av Försvarsmaktens gemensamma infrastruktur för tele- och IT-kommunikationer. FMTIS är ett strategiskt ledningsförband och leder, prioriterar, underhåller och förvaltar Försvarsmaktens strategiska nät - bland annat sensor-nät och larmfunktion.

Förbandet har sitt högkvarter i Örebro men finns representerat på 31 orter i landet.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 143
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1223
  • Reservofficerare: 27
Karta