Lyssna

Markera en text och klicka på "Spela upp"

Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till jobb & karriär

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Regler för militär luftfart

Regler för militär luftfart (RML) ska tillämpas på organisationer och personer som leder, genomför verksamhet, inklusive STRIL, flygplatser och baser och flygvädertjänst, konstruerar och producerar luftfartsprodukter, underhåller luftfartsprodukter och som bedriver utbildning inom det militära luftfartssystemet.

Regelverket utvecklas kontinuerligt och det är därför det krävs att verksamhetsutövare ständigt uppdaterar sig avseende gjorda förändringar.

En kopia av RML är endast giltig i det ögonblick den framställs, varför sådana kopior alltid måste kontrolleras mot den gällande utgåvan innan de används. Flyginspektionen (FLYGI) ansvarar för att den kopia av RML som är publicerad här på Försvarsmaktens webbplats vid varje tillfälle överensstämmer med den gällande utgåvan.

RML består av följande delar:

RML – G (Grunder)

Innehåller grundläggande föreskrifter och allmänna råd som främst riktar sig till de personer som leder och ansvarar för verksamhet vid förband, staber, verk, underhållsinstanser och industriföretag inom det militära luftfartssystemet.

Underavdelningar till RML – B

RML-B.X Särskilda begrepp för verksamheter med luftburna vapen

RML – P (Personal)

Innehåller kompetenskrav och föreskrifter för utfärdande av certifikat inom det militära luftfartssystemet (ej utgiven).

RML P-6

Innehåller krav för certifikat för luftfartygsunderhåll

FLYGI Blankett 19 Ansökan om certifikat för luftfartsunderhåll (AML)

RML – V (Verksamheter)

Innehåller föreskrifter för genomförande av verksamheter inom det militära luftfartssystemet. RML – V är uppdelat på underdelarna:

V-1 Ledning
V-1-D   Rapportering och utredning av händelser i militär luftfart
V-2 Flygtjänst
V-3 Flygplatser och baser
V-4 Flygledning, STRIL och samband
V-5 Utveckling, certifiering och produktion av luftfartsprodukter
V-6

Flygunderhållstjänst
FLYGI Blankett 1 Auktoriserat underhålls-/ tillverkningsintyg

V-7 Verksamheter vid luftfartsskola
V-8 Flygvädertjänst (ej utgiven)
V-9 Fallskärmstjänst

 

RML – M (Materielsystem och förnödenheter)

Innehåller föreskrifter för materielsystem och förnödenheter som brukas i det militära luftfartssystemet (ej utgiven).

RML – F (Mark, anläggningar och lokaler)

Innehåller föreskrifter för mark, anläggningar och lokaler som brukas i det militära luftfartssystemet.

RML-F kap 6. Missiv och övergångsbestämmelser 
RML-F kap 6. Flygplatsräddningstjänst

 

RML – D (Specifika driftskrav på verksamheter)

Innehåller specifika driftskrav för verksamheter inom det militära luftfartssystemet

Underavdelningar till RML – D

RML-D.B.5 Hälsoföreskrifter
RML-D.B.6 Medicinska krav
RML-D.F Flygplats och bastjänst
RML-D.M Träning för insats mot mark- och luftmål
RML-D.M.10   Användning av laserutrustning för militär luftfart

 

RML – T (Trafikregler)

Innehåller trafikregler för militär luftfart.

RML – B (Begrepp och definitioner i RML-D, RML-T och RM-V-2)

Innehåller begrepp och definitioner som används i RML-D, RML-T och RML-V-2.

Försvarsmaktens UAV-Policy

Innehåller föreskrifter for auktorisation av UAV-systemoperatörer, operationella krav på UAV-system och bestämmelser för klassning av UAV-system, samt bestämmelser för myndighetstillsyn.