Lyssna

Markera en text och klicka på "Spela upp"

Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till jobb & karriär

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Perspektivplanering

Perspektivplanering är det Försvarsmakten gör när de föreställer sig militärstrategiska trender, framtida konflikters karaktär och insatsmiljöer 20 år in i framtiden. Slutsatserna kan ses som överbefälhavarens sätt att berätta hur han ser på omvärlden och framtiden.

 • 07 oktober 2013PDF_1,7 MB

  Perspektivstudien 2013 beaktar omvärldsutvecklingen, erfarenheter från Försvarsmaktens försvarsplanering och arbetet med Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi och behandlar frågor som bedöms bli avgörande för nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut och det fortsatta arbetet med reformeringen av Försvarsmakten. Studien beaktar även utveckling rörande obemannade system, informationsoperationer och robotförsvar samt ett antal andra områden som bedöms vara avgörande för Försvarsmaktens fortsatta utveckling.

 • 17 juni 2013PDF_407 KB

  Sammanfattning av årsrapport från perspektivstudien 2009 – Det militärstrategiska utfallsrummet.

 • 17 juni 2013PDF_1,5 MB

  Faktablad som sammanfattar trenderna som styrförsvarets framtid.

 • 17 juni 2013PDF_775 KB

  Rapport från perspektivstudien 2009 – Det militärstrategiska utfallsrummet.

 • 17 juni 2013PDF_82 KB

  Missiv till slutrapporten av perspektivstudie 2007, "Ett hållbart försvar för framtida säkerhet".

 • 17 juni 2013PDF_796 KB

  Slutrapporten "Ett hållbart försvar för framtida säkerhet" Perspektivplanering 2005-2007

 • 17 juni 2013PDF_99 KB

  Sammanfattning av slutrapport för perspektivstudie 2007, "Ett hållbart försvar för framtida säkerhet".

 • 17 juni 2013PDF_885 KB

  Rapport från perspektivplaneringen 2007. Försvarsmakten som säkerhetspolitiskt instrument – delrapport 2.

 • 17 juni 2013PDF_671 KB

  Perspektivplaneringens årsrapport för 2005.

 • 17 juni 2013PDF_1,3 MB

  Årsrapport från perspektivplaneringen för 2002-2003.

 • 17 juni 2013PDF_43 KB

  Årsrapport från perspektivplaneringen 2001-2002.

 • 17 juni 2013PDF_1,3 MB

  Försvarsmaktsidé och målbild. Årsrapport från Perspektivplaneringen 2000-2001.

 • 17 juni 2013PDF_67 KB

  Underbilaga 2: Begreppsförklaringar.