Götaingenjören

Götaingenjören är Göta ingenjörregementes förbandstidning. Tidningen ges ut två gånger per år.

I det senaste numret kan ni bland annat läsa om Mali 00 som Ing 2 ansvarar för.

Ränneslätt - en tidning i tidningen

I varje nummer medföljer också Ränneslätt, en tidning i tidningen, där Norra Smålands regementes kamratförening berättar om sin verksamhet.