VETERANSTÖD PÅ LEDNINGSREGEMENTET

Försvarsmaktens veteraner är en mycket viktig resurs. De är ambassadörer för Försvarsmaktens verksamhet och bidrar till vår folkförankring.

Försvarsmaktens definition av begreppet veteran är någon som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen. De som deltagit i internationella militära insatser benämns som utlandsveteraner.

Försvarsmakten har ett särskilt uppföljningsansvar för utlandsveteranen, oaktat om denne behåller eller avslutar sin anställning i Försvarsmakten efter insatsen. Försvarsmakten har därför utökat sitt stöd för veteraner i enlighet med regeringens beslut (Lag om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser och Förordning om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser).

Försvarsmakten har av regeringen fått i uppdrag att den 1 juli 2017 inrätta ett särskilt veterancentrum. Det blir ett kompetenscentrum som ska driva, utveckla och implementera myndighetens veteran- och anhörigarbete.

 Aktiviteter för utlandsveteraner på LedR

 • C LedR Samling

C LedR träffar egen personal som antingen ska utrotera eller som har genomfört internationell militär insats. Syftet med samlingen är att C LedR får tillfälle att visa erkänsla för dem som gjort eller skall göra insats för Ledningsregementet, bottnat i FN eller NATO-beslut via Sveriges Riksdag.

Det är även ett tillfälle för C LedR att fånga upp förväntningar/farhågor inför insats samt efter rotation ge C LedR information och erfarenheter av genomförd insats. Det ger även in-/utroterande möjlighet att delge varandra information, tips och råd.

 • Anhörigträffar

Ledningsregementet anordnar tillsammans med Enköpings soldathem anhörigträffar vid ett antal tillfällen varje år. Informationen under dessa träffar riktar sig till de som är anhörig till någon av Försvarsmaktens personal som ska åka iväg på internationell militär insats eller till dig som är anställd och ska åka iväg på internationell militär insats. Nästa anhörigträff på LedR äger rum lördag den 2 september 2017.

Övriga aktiviteter för veteraner på LedR

 • Veterandagen 2017-05-29

Under Veterandagen den 29 maj hyllas Sveriges veteraner vid det nationella veteranmonumentet Restare på Djurgården i Stockholm. Ledningsregementet anordnar med busstransport tur och retur för de veteraner som är intresserade av att besöka Veterandagen.

 • Regementets dag 2017-06-10

Den 10 juni anordnar LedR Regementets dag där vi uppmärksammar att LedR fyller 10 år, Upplands regemente 400 år, signaltrupperna 80 år samt att vi samma dag genomför regementets högtidsdag med avtackning av rekryter som avslutar sin utbildning (2016/17). Vid kl.10.30 kommer det vara musik och materiel ur krigsförbanden vid torget i Enköping. Efter det, cirka kl.11.20 är det marsch med Arméns musikkår och fordon från torget till LedR. Mellan kl. 12.00–16.00 kommer det vara öppet hus och vid kl.15.15 sker C LedRs avtackning av GU 16/17. Veteraner bjuds in till Regementets dag för att fira den tillsammans med oss.

 • Nationaldagen 2017-06-06

Nationaldagsfirande i Enköping med samling vid Stora torget kl. 11.30 där utdelning av ballonger och flaggor sker. Kl. 12.00 marscherar Hemvärnets musikkår Uppsala och fanvakten från Ledningsregementet från Kulturhus Joar Blå till Stora torget. Ledningsregementet och musikkåren marscherar tillsammans med alla som vill följa med till Skolparken. För ytterligare information, se kommunens hemsida.

Om man har intresse kan man även följa Ledningsregementets personal under nationaldagen vid Stockholms slott i samband med högvaktsavlösning ca kl. 12.15.

 • Veteranmarschen 2017-06-28–2017-07-07

Veteranmarschen startar i år den 28 juni i Gävle, rutten går bland annat via Sundsvall, Östersund, Sollefteå, Umeå och avslutas i Skellefteå den 7 juli. Marschen är öppen för all utsänd personal, veteraner, anhöriga och allmänheten.

 • Höstaktiviteter

Under hösten planeras en aktivitet på FN-dagen tillsammans med Soldathemmet Enköping. Det är inte helt fastställ hur den kommer att se ut, men mer information om detta kommer när det närmar sig.

 

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
 • Förkortning: LedR
 • Ort: Enköping
 • Yrkesofficerare: 506
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 387
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 196
 • Civilanställda: 243
 • Reservofficerare: 252
Så här har vi räknat