Skjutfält och avlysningar

Då farlig verksamhet bedrivs på skjutfältet tillämpas skyddslagen (2010:305) och tillträdesförbud råder.
Under övrig tid får skjutfältet beträdas på egen risk.

Det kan vara livsfarligt att vidröra ammunition (projektiler och dylikt)
OBSERVERA! Tillträdesförbudet kan ändras med kort varsel (under innevarande vecka).

Information vid informationstavlor och bommar gäller i första hand!

Härads skjutfält
 
Prenumerera
Arrangör: Ledningsregementet
Telefon: 0171-15 70 00
Skogstibble övningsfält
 
Prenumerera
Arrangör: Ledningsregementet
Telefon: 0171-15 70 00
Veckholms skjutfält
 
Prenumerera
Arrangör: Ledningsregementet
Telefon: 0171-15 70 00

Relaterat innehåll

Du är här

Fakta Ledningsregementet

Förkortning: LedR

Ort: Enköping

Yrkesofficerare: 518

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 406

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 184

Civilanställda: 241

Reservofficerare: 246


Så här har vi räknat