På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter. Därifrån leds Sveriges försvar.

Förutom huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret även personal på andra platser, bland annat i byggnader på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, där även personal-, juridiska- och kommunikationsavdelningarna ingår, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Chefen för ledningsstaben är även chef för förbandet Högkvarteret.

Även Generalläkaren, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen sitter i Högkvarteret. De har gemensamt att de på olika sätt utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Mer information om deras arbete finns på sidan Intern tillsyn och kontroll samt sidorna om Generalläkaren och Militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Notiser Från Högkvarteret

Försvarsmakten fördjupar samarbetet med Arbetsförmedlingen
12 april201711:13

I veckan undertecknades en gemensam avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen för att möta kompetens- och personalförsörjningsbehovet i Försvarsmakten. Överenskommelsen bidrar till både effektivitet, utveckling och långsiktighet med hjälp av en central, gemensam samarbetsgrupp.

– Vi ser många möjligheter med detta fördjupade samarbete. Bland annat hoppas vi att på detta sätt nå fler som annars inte hade sett Försvarsmakten som ett alternativ, vi behöver exempelvis få in fler kvinnor, säger Anders Callert, chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion.

Samarbetet innebär bland annat att Arbetsförmedlingen kommer att bedriva yrkesinformation om Försvarsmakten riktat till ungdomar som är inskrivna som arbetssökande. Tillsammans skapar även myndigheterna förutsättningar för ungdomar att komplettera sina gymnasiebetyg så att Försvarsmakten ska kunna anställa dem.

I Arbetsförmedlingens uppdrag ligger att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. I grunden handlar det om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad både för arbetssökande och för arbetsgivare.

– Detta samarbete är ett utmärkt och konkret exempel på hur vi tillsammans kan arbeta för att bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden, säger Eva-Lisa Höglund, regiondirektör på Arbetsförmedlingen.

Nytt signalspaningsfartyg till Försvarsmakten
11 april201710:12

Om tre år kommer Försvarsmakten få ett nytt signalspaningsfartyg som ersätter HMS Orion. Beställningen till SAAB gjordes av FMV igår.

Fartygets uppgifter kommer i likhet med HMS Orion bestå av underrättelseinhämtning och havsövervakning kring Sveriges territorium. Fartyget blir 71 meter långt och ska utgöras av ett klassgodkänt stålfartyg med ett deplacement på cirka 2 300 ton. Det totala ordervärdet är på 730 miljoner kronor.

Jim Hallander medaljerad i Lettland
28 mars201710:13

Sveriges försvarsattaché i Lettland Jim Hallander medaljerades nyligen av lettiske försvarschefen generallöjtnant Raimonds Graube. – Överstelöjtnant Jim Hallander har inte bara representerat Sverige på ett utmärkt sätt, han har också bidragit till utvecklingen av den Lettlands försvarsmakt och därigenom stärkt lettisk säkerhet. Han stödjer dessutom arbetet i flera bilaterala samarbetsprojekt, säger Raimonds Graube.

Jim Hallander Sveriges försvarsattaché i Lettland har belönats med "Medal of merits second class". Foto: Maris Lazdas

Förtjänstmedaljen av andra graden har i mycket begränsad omfattning delats ut till utländska attachéer, senast någon svensk blev medaljerad var 2004.

En glad Jim Hallander uttryckte i sin stolthet för medaljen i sitt tacktal:

– Det är inte bara en bekräftelse på det arbete jag gjort tillsammans med lettiska försvarsmakten och försvarsdepartementet. Det är också ett erkännande av det samarbete vi har mellan länderna som under min tid här överträffat förväntningarna. Vi har övat tillsammans och delar med oss av våra erfarenheter inom en mängd områden. Och för att lyckas behöver man gott stöd. Stort tack till alla som hjälp mig på vägen.

Löfberg chef för specialförbandsledningen
20 februari201710:21

Till ny chef för specialförbandsledningen (SFL) har ÖB Micael Bydén utsett överste Anders Löfberg från och med den 1 oktober 2017 och tills vidare, dock längst till och med 31 mars 2020. Vid tillträdandet befordras Löfberg till brigadgeneral.

Redan den 1 april placeras han till nuvarande chefen för specialförbandsledningens förfogande.

Anders Löfberg började sin karriär i Försvarmakten som plutonchef på K 3 1981. Sedan dess har han bland annat arbetat som kontingentschef för FS 22 i Afghanistan och sedan 2014 chef för försvarsplanering på Högkvarteret.

Olovsson ny marintaktisk chef
17 februari201714:59

ÖB Micael Bydén har i dag den 17 februari utsett flottiljamiral Anders Olovsson till ny marintaktisk chef.

– Jag är sporrad inför uppgiften och tycker det ska bli fantastiskt roligt. Det känns som att ”komma hem” till marinen, säger Anders Olovsson.

Han inledde sin karriär i Försvarsmakten för drygt 30 år sedan med att tjänstgöra på robotbåtar av Norrköpingsklass. Därefter har han bland annat varit fartygschef på HMS Visby, chef för tredje sjöstridsflottiljen och ställföreträdande MILREP vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel. Sedan 2016 har han tjänstgjort som militärrådgivare vid Utrikesdepartementet. Anders Olovsson tillträder som marintaktisk chef till sommaren.

Molin ny ställföreträdande insatschef
10 februari201715:42

I dag har ÖB Micael Bydén utsett brigadgeneral Urban Molin till ny ställföreträdande insatschef, från och med den 1 oktober 2017 och till vidare, dock längst till och med den 31 maj 2021.

Urban Molin ny ställföreträdande insatschef, från och med den 1 oktober 2017. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

– Jag är stolt och hedrad samt så klart mycket ödmjuk inför uppgiften som ställföreträdande insatschef, säger Urban Molin som befordras till generalmajor i befattningen som chef specialförbandsledningen den 15 februari.

Urban Molin medverkar som expert i försvarsberedningen som konstituerades förra veckan. Han har tidigare bland annat varit chef för MHS Karlberg, stabschef vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must och är sedan 2009 chef för specialförbandsledningen, SFL.

Nedstängt nätverk påverkar inte Aurora 17
27 januari201718:21

Den incident mot övningsnätverket Caxis som rapporterats om i media påverkar inte planeringen eller genomförandet av den stora försvarsmaktsövningen Aurora 17 som hålls i september.

Övningsnätverket har utsatts för yttre påverkan och är därför nedstängt men Försvarsmakten kommenterar inte ytterligare vilka åtgärder som vidtagits.

Årets insats belönades på Framtidsgalan
21 november201610:43

Tisdagen den 15 november tilldelades Azadeh Pendari priset Årets insats vid Framtidsgalan. Försvarsmakten står bakom utnämningen där myndigheten vill belysa att alla på olika sätt kan bidra till en positiv utveckling för sina medmänniskor och för Sverige.

Pristagaren Azadeh Pendari tillsammans med insatschefen Jan Thörnqvist. Foto: Framtidsverket

Pristagaren Azadeh Pendari, som arbetar i Mjölby kommun, har gjort en stor insats i frågan om boende för flyktingar när Sveriges kommuner hade ett stort tryck.

Motiveringen var: "Årets insats har litat på sitt ledarskap och har genomfört en insats som bidragit till en positiv utveckling i samhället och för ett stort antal medmänniskor. Med stort mod och stort hjärta har Årets insats gjort ett otroligt arbete där det strategiska tänket varit lysande, samtidigt som medmänniskorna varit första prioritet. Årets insats har med stort civilkurage och prestigelöshet löst en komplicerad situation och även fått andra att fortsätta det arbetet."

Försvarsmakten samarbetar med Framtidsverket i syfte att bygga kunskap om Försvarsmaktens roll och uppgift hos ungdomar och studenter.

Inspirationsdagen hölls för tredje året på Oscarsteatern i Stockholm och det var en fullspäckad dag med många energigivande tal från talare ur den offentliga sektorn.

Slutrapport om tillbud till grund för åtgärder
15 november201613:22

Försvarsmakten har tagit del av Statens haverkommissions rapport och rekommendationer om det allvarliga tillbud som inträffade den 5 maj, 2015 mellan ett norskt och ett svenskt stridsflygplan vid en övning i Norrbotten.

I den interna analysen som pågått parallellt med Statens haverikommissions utredning har Försvarsmakten identifierat samma problematik som haverikommissionen beskriver och redan påbörjat vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelser upprepas.
Bland annat har instruktioner och utbildningsanvisningar samt rutiner för erfarenhetsöverföring mellan flygvapnets utbildningsinstanser förtydligats.
Försvarsmakten arbetar ständigt med att förbättra och utveckla flygsäkerheten.

Statens haverikommissions rekommendationer och rapport kommer att ligga till grund för ett fortsatt arbete inom flygvapnet som syftar till att händelser av denna typ inte uppstår igen.

Läs hela rapporten på haverikommissionens webbplats

 

Uppdaterade regler om mätning av flyghinder
7 november201610:43

Föreskrifterna om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten har uppdaterats. Kraven riktar sig till den som uppför eller låter uppföra hinder, till exempel, byggnader, vindkraftverk och master.

För luftfarten är det viktigt att ha kännedom om hur terrängen ser ut och om det finns några byggnader eller andra konstruktioner. Den lägsta höjden som ett luftfartyg kan flyga på beräknas utifrån känd terräng och kända hinder. Okända hinder, eller hinder som har felaktig position eller höjd, kan innebära en risk för olycka.

I den nya flyghinderföreskriften (TSFS 2016:95) finns kvalitetskrav på hur hinder ska mätas in för att uppnå kvalitetskraven - det gäller upplösning, noggrannhet och konfidensnivå. I föreskriften specificeras också krav på vilken information den flyghinderanmälan som görs till Försvarsmakten ska innehålla.

Flyghinderanmälan

Information om vindkraftverk och andra höga objekt

Föreskrift TSFS 2016:95 på Transportstyrelsens webbplats

Mer information på Transportstyrelsens webbplats

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta