På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter. Därifrån leds Sveriges försvar.

Förutom huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret även personal på andra platser, bland annat i byggnader på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, där även personal-, juridiska- och informationsavdelningarna ingår, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Chefen för ledningsstaben är även chef för förbandet Högkvarteret.

Även Generalläkaren, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen sitter i Högkvarteret. De har gemensamt att de på olika sätt utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Mer information om deras arbete finns på sidan Intern tillsyn och kontroll samt sidorna om Generalläkaren och Militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Notiser Från Högkvarteret

Löfberg chef för specialförbandsledningen
20 februari201710:21

Till ny chef för specialförbandsledningen (SFL) har ÖB Micael Bydén utsett överste Anders Löfberg från och med den 1 oktober 2017 och tills vidare, dock längst till och med 31 mars 2020. Vid tillträdandet befordras Löfberg till brigadgeneral.

Redan den 1 april placeras han till nuvarande chefen för specialförbandsledningens förfogande.

Anders Löfberg började sin karriär i Försvarmakten som plutonchef på K 3 1981. Sedan dess har han bland annat arbetat som kontingentschef för FS 22 i Afghanistan och sedan 2014 chef för försvarsplanering på Högkvarteret.

Olovsson ny marintaktisk chef
17 februari201714:59

ÖB Micael Bydén har i dag den 17 februari utsett flottiljamiral Anders Olovsson till ny marintaktisk chef.

– Jag är sporrad inför uppgiften och tycker det ska bli fantastiskt roligt. Det känns som att ”komma hem” till marinen, säger Anders Olovsson.

Han inledde sin karriär i Försvarsmakten för drygt 30 år sedan med att tjänstgöra på robotbåtar av Norrköpingsklass. Därefter har han bland annat varit fartygschef på HMS Visby, chef för tredje sjöstridsflottiljen och ställföreträdande MILREP vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel. Sedan 2016 har han tjänstgjort som militärrådgivare vid Utrikesdepartementet. Anders Olovsson tillträder som marintaktisk chef till sommaren.

Molin ny ställföreträdande insatschef
10 februari201715:42

I dag har ÖB Micael Bydén utsett brigadgeneral Urban Molin till ny ställföreträdande insatschef, från och med den 1 oktober 2017 och till vidare, dock längst till och med den 31 maj 2021.

Urban Molin ny ställföreträdande insatschef, från och med den 1 oktober 2017. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

– Jag är stolt och hedrad samt så klart mycket ödmjuk inför uppgiften som ställföreträdande insatschef, säger Urban Molin som befordras till generalmajor i befattningen som chef specialförbandsledningen den 15 februari.

Urban Molin medverkar som expert i försvarsberedningen som konstituerades förra veckan. Han har tidigare bland annat varit chef för MHS Karlberg, stabschef vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must och är sedan 2009 chef för specialförbandsledningen, SFL.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta