På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter. Därifrån leds Sveriges försvar.

Förutom huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret även personal på andra platser, bland annat i byggnader på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, där även personal-, juridiska- och informationsavdelningarna ingår, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Chefen för ledningsstaben är även chef för förbandet Högkvarteret.

Även Generalläkaren, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen sitter i Högkvarteret. De har gemensamt att de på olika sätt utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Mer information om deras arbete finns på sidan Intern tillsyn och kontroll samt sidorna om Generalläkaren och Militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Notiser Från Högkvarteret

Årets insats belönades på Framtidsgalan
21 november201610:43

Tisdagen den 15 november tilldelades Azadeh Pendari priset Årets insats vid Framtidsgalan. Försvarsmakten står bakom utnämningen där myndigheten vill belysa att alla på olika sätt kan bidra till en positiv utveckling för sina medmänniskor och för Sverige.

Pristagaren Azadeh Pendari tillsammans med insatschefen Jan Thörnqvist. Foto: Framtidsverket

Pristagaren Azadeh Pendari, som arbetar i Mjölby kommun, har gjort en stor insats i frågan om boende för flyktingar när Sveriges kommuner hade ett stort tryck.

Motiveringen var: "Årets insats har litat på sitt ledarskap och har genomfört en insats som bidragit till en positiv utveckling i samhället och för ett stort antal medmänniskor. Med stort mod och stort hjärta har Årets insats gjort ett otroligt arbete där det strategiska tänket varit lysande, samtidigt som medmänniskorna varit första prioritet. Årets insats har med stort civilkurage och prestigelöshet löst en komplicerad situation och även fått andra att fortsätta det arbetet."

Försvarsmakten samarbetar med Framtidsverket i syfte att bygga kunskap om Försvarsmaktens roll och uppgift hos ungdomar och studenter.

Inspirationsdagen hölls för tredje året på Oscarsteatern i Stockholm och det var en fullspäckad dag med många energigivande tal från talare ur den offentliga sektorn.

Slutrapport om tillbud till grund för åtgärder
15 november201613:22

Försvarsmakten har tagit del av Statens haverkommissions rapport och rekommendationer om det allvarliga tillbud som inträffade den 5 maj, 2015 mellan ett norskt och ett svenskt stridsflygplan vid en övning i Norrbotten.

I den interna analysen som pågått parallellt med Statens haverikommissions utredning har Försvarsmakten identifierat samma problematik som haverikommissionen beskriver och redan påbörjat vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelser upprepas.
Bland annat har instruktioner och utbildningsanvisningar samt rutiner för erfarenhetsöverföring mellan flygvapnets utbildningsinstanser förtydligats.
Försvarsmakten arbetar ständigt med att förbättra och utveckla flygsäkerheten.

Statens haverikommissions rekommendationer och rapport kommer att ligga till grund för ett fortsatt arbete inom flygvapnet som syftar till att händelser av denna typ inte uppstår igen.

Läs hela rapporten på haverikommissionens webbplats

 

Uppdaterade regler om mätning av flyghinder
7 november201610:43

Föreskrifterna om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten har uppdaterats. Kraven riktar sig till den som uppför eller låter uppföra hinder, till exempel, byggnader, vindkraftverk och master.

För luftfarten är det viktigt att ha kännedom om hur terrängen ser ut och om det finns några byggnader eller andra konstruktioner. Den lägsta höjden som ett luftfartyg kan flyga på beräknas utifrån känd terräng och kända hinder. Okända hinder, eller hinder som har felaktig position eller höjd, kan innebära en risk för olycka.

I den nya flyghinderföreskriften (TSFS 2016:95) finns kvalitetskrav på hur hinder ska mätas in för att uppnå kvalitetskraven - det gäller upplösning, noggrannhet och konfidensnivå. I föreskriften specificeras också krav på vilken information den flyghinderanmälan som görs till Försvarsmakten ska innehålla.

Flyghinderanmälan

Information om vindkraftverk och andra höga objekt

Föreskrift TSFS 2016:95 på Transportstyrelsens webbplats

Mer information på Transportstyrelsens webbplats

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta