"Vita praeponitur" är latin och betyder livet främst och det är Försvarsmedicincentrums (FömedC) motto. Ledstjärnan för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är respekten för människovärdet och synen på varje individ som oersättlig.

För oss på Försvarsmedicincentrum, innebär det att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är väl utrustade, utbildade och förberedda för att klara sina uppgifter. Det övergripande målet är att reducera det fysiska och psykiska lidandet till ett minimum.

Vår personal utgörs av officerare, civila specialister (som bland annat läkare och sjuksköterskor), gruppbefäl, soldater och reservofficerare. Hos oss arbetar både heltid och deltidsanställd personal. Uppdraget är att rekrytera, utbilda och utveckla Försvarsmaktens medarbetare, såväl vid förebyggande hälsovård som vid fysiskt och psykiskt omhändertagande, liksom för utveckling av och försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel.

Enhetens övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård av skottskador under strid.

Det finns två sjukhuskompanier på Försvarsmedicincentrum och det finns även cirka 2 000 hemvärnssoldater knutna till Försvarsmedicincentrum som verkar i Göteborg och Sjuhäradsbygden

Försvarsmedicincentrum är placerat i Göteborg, med en sektion i Linköping.

Notiser från FömedC

Nyhetsbrev juni 2016
1 juli201613:53

Här kommer sommarens nyhetsbrevet ”I nationens intresse” som ges ut av bemanningsavdelningen på Förvarsmedicincentrum.

Några av rubrikerna är:

  • Prevmed – att tänka till före...
  • Civil / militär ST-utbildning

Detta nyhetsbrev går ut till all legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som bemanningsavdelningen på Försvarsmedicincentrum har kontaktuppgifter till. Bemanningsavdelningen arbetar med rekrytering av (legitimerad) hälso- och sjukvårdspersonal till Försvarsmaktens insatsorganisation .

Se även i bifogade broschyr Samma sjukvård, nya perspektiv som beskriver hur vi arbetar och vilka komptenser som är intressanta för oss.

Hör gärna av dig på medicinalrekrytering@mil.se om du har några frågor eller vill ha nyhetsbrevet.

Idag besöker ÖB Göteborg
26 april201615:04

Idag besöker ÖB Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison. Först träffade ÖB chefen för Försvarsmedicincentrum, överste Peter Adolfsson och hans direkt underställda chefer.

Därefter besöktes Sjöinformationscentralen ur Marinbasen. Efter lunch blev det fler besök i verksamheten bland annat vid en instruktörskurs för stridssjukvårdare och vid fältsjukhuset. ÖB genomför även personalsamling med samtliga försvarsmaktsanställda vid garnisonen under dagen.

Slutligen genomförs samtal med krigsförbandscheferna i garnisonen som är ur 1:a och 2:a sjukhuskompaniet, de fyra hemvärnsbataljonerna, 17:e bevakningsbåtkompaniet, 132:a säkerhetskompani sjö (de båda sistnämnda ur Amfibieregementet) samt sjöinformationskompaniet ur Marinbasen.

Förbandsbesöket avslutas med chefssamtal mellan ÖB och överste Peter Adolfsson.

Dags att söka pröva-på-kursen 48H
16 december201515:29

Boka in fredagen den 15 april och 48 timmar framåt! Då genomför vi pröva-på-kursen 48H för dig som är legitimerad läkare eller sjuksköterska. Till kursen är också du som är veterinär, tandläkare, apotekare, miljö- och hälsoskyddsinspektör välkommen!

Det här är kursen för dig som undrar vad Försvarsmakten kan erbjuda dig.

Du vet så klart redan hur det är att arbeta på ett sjukhus, men hur är det att göra samma saker i ett tält eller ombord? Att klara av det du gör allra bäst även i stark hetta eller när vågorna går riktigt höga?

Tanken med den här helgen är att du tillsammans med andra som jobbar med hälso- och sjukvård ska få en inblick i hur vi arbetar med sjukvård i en annorlunda miljö – vår verklighet. Du får träffa kollegor som jobbat i Försvarsmakten både nationellt och internationellt, du får se hur vi tar hand om en sårade soldater och du får känna och klämma på allt från en akutväskor till en bepansrad ambulans. Givetvis kommer vi också att berätta om vilka anställningsmöjligheter som finns i Försvarsmakten, både om att jobba på ”deltid” men också om du vill jobba mer eller mindre.

48H genomförs vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg den 15-17 april. Vi står för kost, logi och resa, och kursen är avgiftsfri. Välkommen med din ansökan senast den 10 januari – och kanske till Göteborg!

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
  • Yrkesofficerare: 113
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 70
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 90
  • Civilanställda: 112
  • Reservofficerare: 270
Så här har vi räknat
Karta