• Fallskärmsjägare ilastar i KarlsborgFoto: Försvarsmakten
  • Fastrope tränas i KvarnFoto: Försvarsmakten
  • Uppdrag spaningFoto: Försvarsmakten
  • En stunds vila vid lunchuppehållet.Foto: Försvarsmakten

Livregementets husarer - K 3

På Livregementets husarer, K 3, utbildas förband som är snabba, lätta och slagkraftiga. Soldaterna tar sig antingen fram med hjälp av fordon, till fots eller på skidor. Det avgörs av miljön och uppgiften.

Livregementets husarer finns främst i Karlsborg, vid Karlsborgs fästning. Här utbildar vi en lätt stridsbataljon och en underrättelsebataljon. I Örebro finns en utbildningsgrupp som ansvarar för utbildningen av Hemvärnet – nationella skyddstyrkorna i Örebro och Värmland.

Den lätta stridsbataljonen i Karlsborg är ett förband som rör sig snabbt bland annat med hjälp av helikoptrar och transportflyg. Styrkan ska kunna vara först på plats vid en insats och är redo att sättas in nationellt eller internationellt med kort varsel

Underrättelsebataljonen inhämtar information om motståndaren genom spaning och med hjälp av av avancerad optisk utrustning som bildförstärkare och olika slags kikare, som gör det möjligt att arbeta under dygnets alla timmar. Underrättelserna inhämtas även genom obemannade luftfarkoster.

I underrättelsebataljonen ingår ett kompani med fallskärmsjägare. Deras uppgift är främst att utföra spaningsuppdrag, men också att föra strid på områden som behärskas av fienden.

På K 3 finns även Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS. Skolan ansvarar för att utbilda personal inom överlevnad och undsättning. Detta är kunskap som kan bli användbar i alla miljöer och klimatområden där personal blivit skild från sina egna förband, till exempel vid internationella insatser.

Relaterat innehåll

Notiser Från Livregementets husarer - K 3

LIVREGEMENTETS HUSARER

LIVREGEMENTETS HUSARER

Du är här

Fakta Livregementets husarer - K 3

Förkortning: K 3

Ort: Karlsborg

Yrkesofficerare: 243

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 275

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 256

Civilanställda: 43

Reservofficerare: 253


Så här har vi räknat