"Vita praeponitur" är latin och betyder livet främst och det är Försvarsmedicincentrums (FömedC) motto. Ledstjärnan för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är respekten för människovärdet och synen på varje individ som oersättlig.

För oss på Försvarsmedicincentrum innebär det att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är väl utrustade, utbildade och förberedda för att klara sina uppgifter. Det övergripande målet är att reducera det fysiska och psykiska lidandet till ett minimum.

Vår personal utgörs av officerare, civila specialister (som bland annat läkare och sjuksköterskor), gruppbefäl, soldater och reservofficerare. Hos oss arbetar både heltids- och deltidsanställd personal. Uppdraget är att rekrytera, utbilda och utveckla Försvarsmaktens medarbetare, såväl vid förebyggande hälsovård som vid fysiskt och psykiskt omhändertagande, liksom för utveckling av och försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel.

Enhetens övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård av skottskador under strid.

Det finns två sjukhuskompanier på Försvarsmedicincentrum och det finns även cirka 2 000 hemvärnssoldater knutna till Försvarsmedicincentrum som verkar i Göteborg och Sjuhäradsbygden.

Försvarsmedicincentrum är placerat i Göteborg, med en sektion i Linköping.

Notiser från FömedC

Nyhetsbrev december 2016
8 december201613:00

Här kommer sista nyhetsbrevet för i år ”I nationens intresse”. Det ges ut av bemanningsavdelningen på Försvarsmedicincentrum.

Några av rubrikerna är:

 • Höstens funktionsövning
 • DSTC-kursen, jobba som ett team
 • Malaria i Mali

Detta nyhetsbrev går ut till all legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som bemanningsavdelningen på Försvarsmedicincentrum har kontaktuppgifter till. Bemanningsavdelningen arbetar med rekrytering av (legitimerad) hälso- och sjukvårdspersonal till Försvarsmaktens insatsorganisation .

Se även i bifogade broschyr "Samma sjukvård, nya perspektiv" som beskriver hur vi arbetar och vilka komptenser som är intressanta för oss.

Hör gärna av dig på medicinalrekrytering@mil.se om du har några frågor eller vill ha nyhetsbrevet.

Möt Försvarsmakten under Tall Ships Regatta
31 augusti201614:13

Den 3-6 september 2016 står Göteborg värd för North Sea Tall Ships Regatta 2016. Ett 30-tal av världens mest spektakulära fartyg har då varit ute på en veckolång havskappsegling från Blyth i England och ligger redo att välkomna allmänheten ombord i Frihamnen.

Möt Försvarsmakten under Tall Ships Regatta

Vi kommer att vara på plats och vill gärna träffa dig för att berätta om vad vi gör och för att du ska kunna ställa frågor. Vi har med oss stridsvagn, stridsbåt, dyktank, ambulans, fältsjukhus, motorcyklar och mycket, mycket mer som du kan titta närmare på. Vi har också olika förevisningar, ett exempel är hur dykare arbetar i en skarp situation. Och varför inte utmana dig själv eller en kompis på tekniska och fysiska utmaningar? Hemvärnets musikkårer från Göteborg och Borås underhåller.
Välkommen!

Nyhetsbrev augusti 2016
31 augusti201610:51

Här kommer höstens nyhetsbrev ”I nationens intresse” som ges ut av bemanningsavdelningen på Förvarsmedicincentrum.

Några av rubrikerna är:

 • Svenskar övade sjukvård med amerikanarna under övningen Anakonda 16
 • Nyrekryterade till amfibiekåren och flygvapnet

Detta nyhetsbrev går ut till all legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som bemanningsavdelningen på Försvarsmedicincentrum har kontaktuppgifter till. Bemanningsavdelningen arbetar med rekrytering av (legitimerad) hälso- och sjukvårdspersonal till Försvarsmaktens insatsorganisation .

Se även i bifogade broschyr "Samma sjukvård, nya perspektiv" som beskriver hur vi arbetar och vilka komptenser som är intressanta för oss.

Hör gärna av dig på medicinalrekrytering@mil.se om du har några frågor eller vill ha nyhetsbrevet.

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
 • Förkortning: FömedC
 • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
 • Yrkesofficerare: 126
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 91
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 135
 • Civilanställda: 116
 • Reservofficerare: 263
Så här har vi räknat

Prova-på-kursen-48H

Försvarsmedicincentrums prova-på-kurs "48H" genomförs två gånger per år.

Läs mer om kursen
Karta