• Sjukvårdsteam och brandmän utbildas på FömedC i Göteborg.Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Försvarsmedicincentrum - FömedC

Försvarsmedicincentrum sätter människovärdet främst. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård av skottskador under strid.

"Vita praeponitur" är latin och betyder livet främst. Det är Försvarsmedicincentrums valspråk. Ledstjärnan för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är respekten för människovärdet och synen på varje individ som oersättlig.

För oss på Försvarsmedicincentrum, FömedC, innebär det att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är väl utrustade, utbildade och förberedda för att klara sina uppgifter. Det övergripande målet är att reducera det fysiska och psykiska lidandet till ett minimum.

Vår personal utgörs av civila specialister som bland annat läkare och sjuksköterskor, men även officerare och reservofficerare. Deras uppdrag är att rekrytera, utbilda och utveckla Försvarsmaktens medarbetare, såväl vid förebyggande hälsovård som vid fysiskt och psykiskt omhändertagande, liksom för utveckling av och försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel. Enhetens övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt.

Försvarsmedicincentrum är placerat i Göteborg, med en sektion i Linköping.

Relaterat innehåll

Notiser från FömedC

FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

Du är här

Fakta Försvarsmedicincentrum

Förkortning: FömedC

Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping

Yrkesofficerare: 114

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 71

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 86

Civilanställda: 115

Reservofficerare: 283


Så här har vi räknat