"Vita praeponitur" är latin och betyder livet främst och det är Försvarsmedicincentrums (FömedC) motto. Ledstjärnan för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är respekten för människovärdet och synen på varje individ som oersättlig.

För oss på Försvarsmedicincentrum, innebär det att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är väl utrustade, utbildade och förberedda för att klara sina uppgifter. Det övergripande målet är att reducera det fysiska och psykiska lidandet till ett minimum.

Vår personal utgörs av officerare, civila specialister (som bland annat läkare och sjuksköterskor), gruppbefäl, soldater och reservofficerare. Hos oss arbetar både heltid och deltidsanställd personal. Uppdraget är att rekrytera, utbilda och utveckla Försvarsmaktens medarbetare, såväl vid förebyggande hälsovård som vid fysiskt och psykiskt omhändertagande, liksom för utveckling av och försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel.

Enhetens övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård av skottskador under strid.

Det finns två sjukhuskompanier på Försvarsmedicincentrum och det finns även cirka 2 000 hemvärnssoldater knutna till Försvarsmedicincentrum som verkar i Göteborg och Sjuhäradsbygden

Försvarsmedicincentrum är placerat i Göteborg, med en sektion i Linköping.

Notiser från FömedC

Idag besöker ÖB Göteborg
26 april201615:04

Idag besöker ÖB Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison. Först träffade ÖB chefen för Försvarsmedicincentrum, överste Peter Adolfsson och hans direkt underställda chefer.

Därefter besöktes Sjöinformationscentralen ur Marinbasen. Efter lunch blev det fler besök i verksamheten bland annat vid en instruktörskurs för stridssjukvårdare och vid fältsjukhuset. ÖB genomför även personalsamling med samtliga försvarsmaktsanställda vid garnisonen under dagen.

Slutligen genomförs samtal med krigsförbandscheferna i garnisonen som är ur 1:a och 2:a sjukhuskompaniet, de fyra hemvärnsbataljonerna, 17:e bevakningsbåtkompaniet, 132:a säkerhetskompani sjö (de båda sistnämnda ur Amfibieregementet) samt sjöinformationskompaniet ur Marinbasen.

Förbandsbesöket avslutas med chefssamtal mellan ÖB och överste Peter Adolfsson.

Dags att söka pröva-på-kursen 48H
16 december201515:29

Boka in fredagen den 15 april och 48 timmar framåt! Då genomför vi pröva-på-kursen 48H för dig som är legitimerad läkare eller sjuksköterska. Till kursen är också du som är veterinär, tandläkare, apotekare, miljö- och hälsoskyddsinspektör välkommen!

Det här är kursen för dig som undrar vad Försvarsmakten kan erbjuda dig.

Du vet så klart redan hur det är att arbeta på ett sjukhus, men hur är det att göra samma saker i ett tält eller ombord? Att klara av det du gör allra bäst även i stark hetta eller när vågorna går riktigt höga?

Tanken med den här helgen är att du tillsammans med andra som jobbar med hälso- och sjukvård ska få en inblick i hur vi arbetar med sjukvård i en annorlunda miljö – vår verklighet. Du får träffa kollegor som jobbat i Försvarsmakten både nationellt och internationellt, du får se hur vi tar hand om en sårade soldater och du får känna och klämma på allt från en akutväskor till en bepansrad ambulans. Givetvis kommer vi också att berätta om vilka anställningsmöjligheter som finns i Försvarsmakten, både om att jobba på ”deltid” men också om du vill jobba mer eller mindre.

48H genomförs vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg den 15-17 april. Vi står för kost, logi och resa, och kursen är avgiftsfri. Välkommen med din ansökan senast den 10 januari – och kanske till Göteborg!

Överste Peter Adolfsson tar befälet
7 oktober201408:59

Största dagen av 12 544 dagar. Ja, så skulle man kunna sammanfatta dagen för överste Peter Adolfsson som från och med den 1 oktober är ny chef på Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison.

Måndag den 6 oktober genomfördes en ceremoni under högtidliga former, när nya chefen överste Peter Adolfsson tog över ledningen av verksamheten för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison från överste Leif Härdig. Hemvärnets musikkår Göteborg spelade och fanvakten var ur Elfsborgsgruppen. Närvarande, förutom all personal vid Försvarsmedicincentrum, var även generallöjtnant Anders Silwer, konteraamiral Thomas Engevall och inbjudna gäster.

– Detta är den största dagen i mitt yrkesverksamma liv och det är ett stort förtroende att bli förbandschef och speciellt i Göteborg, sa Peter Adolfsson i sitt tal.

Det är inte så lite för han berättade också i sitt tal att han hade räknat efter och kommit fram till att han hade arbetat 12 544 dagar sedan han den 2 juni 1980 började i Försvarsmakten. Peter Adolfsson sa att det skall bli spännande och intressant och han tycker att han hade blivit väl mottagen på sitt nya arbete.

– Nu ska jag så fort som möjligt sätta mig in i verksamheten, säger han

Militärt är Peter Adolfsson ingenjör i grunden, utbildad på Ing 2 och officer på Ing 3. Han har förutom normal trupptjänst och normala skolor i Sverige gjort en del utomlands. Elev vid U.S. Army Command and General Staff College i Leavenworth, Kansas 1999-2001, militär rådgivare vid Sveriges delegation till Nato i Bryssel 2003-2007, Chief Engineer ISAF HQ Kabul 2009 och senaste uppdraget var fyra år som försvarsattaché i Turkiet och Georgien med basering i Ankara. Han utnämndes till överste 2003.

Peter Adolfsson är född i Västervik 1960, gift och har två barn. Han bor i Göteborg sedan flera år.

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
  • Yrkesofficerare: 113
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 70
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 90
  • Civilanställda: 112
  • Reservofficerare: 270
Så här har vi räknat
Karta