Den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea. Foto: United Nations Command
Den norra delen av den demilitariserade zonen. Bilden är tagen i samband med en inspektion. Foto: Per Sandgren/Försvarsmakten
Ett sydkoreanskt observationstorn. Foto: Per Sandgren/Försvarsmakten
Infarten till den svenska delen i NNSC camp i Panmunjom. Foto: Per Sandgren/Försvarsmakten

Övervakningen av Armistice Agreement, vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea, sköts av NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission. NNSC består i dag av tre nationer, Sverige och Schweiz, vilka vardera bidrar med fem officerare som permanent löser kommissionens uppdrag. Vidare ingår Polen med två officerare som kortare perioder cirka två gånger per år deltar i kommissionens arbete.

Delegationens camp ligger i Panmunjom, platsen där vapenstilleståndsavtalet skrevs under efter Koreakriget och där både fångutväxling och samtal har skett sedan dess.

NNSC:s huvudsakliga uppgift har sedan starten varit att vara en neutral och oberoende part mellan Nord- och Sydkorea samt eventuella allierade. Men uppgifterna har förändrats med åren.

I dag handlar arbetet inte bara om att kontrollera så att vapenvilan bevaras. Huvuddelen av kommissionens arbete består av att arbeta med de så kallade utökade uppgifterna. Kommissionen genomför inspektioner av militära förband och grupperingsplatser i och utanför den demilitariserade zonen, större övningar observeras och utbildning av Sydkoreanska förband och högre militära skolor rörande stilleståndsavtalet genomförs. Förutom detta genomförs inspektioner och utredningar i samband med att provokationer, händelser, sker mellan länderna.

NNSC har löpande kontakter med sydsidan – United Nations Command, US Forces Korea samt den sydkoreanska försvarsmakten. Några kontakter med nordsidan förekommer för närvarande inte.

Notiser

Ny personal på plats att övervaka vapenstilleståndet
28 januari201615:31

Sedan det militära vapenstilleståndsavtalet skrevs under den 27 juli 1953 har Sverige deltagit tillsammans med Schweiz, Polen och tidigare Tjeckoslovakien i uppgiften att övervaka implementeringen av avtalet. Det är nu drygt 950 svenska officerare som har bidragit till denna insats genom åren. Insatsen är sedan några år inne i en intensiv period som inte ser ut att minska.

Efter väl över två års tjänstgöring vid den svenska insatsen på gränsen mellan Nord- och Sydkorea roterar överste Ingemar Adolfsson hem till Sverige. Ny ställföreträdande delegationschef blir överste Anders Stach.

− Äntligen in charge! Jag ser mycket fram emot att få verka i Sveriges viktiga arbete med att bidra till fortsatt fred och stabilitet på den koreanska halvön säger Anders Stach.

Chefen för United Nations Command (UNC) gästade NNSC:s årliga mottagning
1 juni201510:59

NNSC:s mottagning genomförs varje år, bland annat som ett tack för gott samarbete under det gångna året, och det var mycket glädjande att ett stort antal gäster hade hörsammat årets inbjudan. 

Som brukligt var hedersgästen den fyrstjärnige amerikanska generalen general Curtis Scaparrotti som även är chef för US Forces Korea,  samt chef för det gemensamma militära kommandot i Sydkorea, (Combined Forces Command).

US Forces Korea består av ca 28 500 amerikanska soldaterna i Sydkorea,  och det gemensamma militära kommandot i Sydkorea (Combined Forces Command) har som uppgift att försvara landet vid ett eventuellt krig.

Ett stort antal ambassadörer främst från de sändande nationerna till UNC var också på plats. Dagens värd, generalmajor Mats Engman, pratade i sitt anförande bland annat om vikten av NNSC ständiga närvaro och hur de så kallade utökade uppgifterna nu genomförs.

Mottagningen hölls vid campen i Panmunjom den 29 maj och gästerna bjöds på musikunderhållning från den diplomatiska kören, från US 8th Army Band samt uppvisning från en traditionell koreansk hedersvakt.  Gästerna bjöds även på en blandning av svensk-, schweizisk- och koreansk traditionell mat.

Stefan Löfven (S) besökte Sydkorea
30 oktober201309:58

Stefan Löfven (S) besökte den svenska delegationen på gränsen mellan Nord- och Sydkorea för att öka sin kunskap om konflikten.

Under söndagen den 27 oktober besökte partiordförande för socialdemokraterna Stefan Löfven den svenska delegationen NNSC Panmunjeom på gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Löfvens syfte med besöket var att på plats få information om säkerhetsläget och bättra på sin kunskap om den komplexa 60-åriga konflikten.

Regeringen och oppositionen är överens om att Sveriges åtagande är långsiktigt och att övervakningskomissionen NNSC är ett av flera viktiga säkerhetspolitiska instrument för fortsatt fred på den koreanska halvlön.

Polens president Bronislaw Komorowski på besök
30 oktober201309:25

Under onsdagen den 23 oktober besökte polens president. Bronislaw Komorowski den internationella övervaknings kommisionen NNSC (Neutral Nations Supervisory Commision) i Panmunjeom på gränsen mellan Nord- och Sydkorea.

Syftet var att få en inblick i säkerhetsläget i området samt bli uppdaterad på sammarbetet mellan Sverige- ,Schweiz och Polen som fortfarande har medlemstatus i kommisionen (en polsk general och en medarbetare deltar under en planeringssvecka på våren respektive hösten sedan 1995).

Vid samtal med presidenten framkom att Polens fortsatta  engagemang är viktigt samt att han genom besöket har fått en ökad insikt och förståelse för att NNSC är ett viktigt säkerhetspolitisk instrument.

Chefsbyte NNSC
22 oktober201316:45

Den 27 september genomfördes chefsbyte vid den svenska kontingenten i, NNSC, i Sydkorea. Övriga delegater har bytts ut under sommaren och nu har även konteramiral Anders Grenstad och generalmajor Berndt Grundevik genomfört överlämning.

Ceremonin hölls på den amerikanska basen Yongsan i Seoul och värd för ceremonin var general James D. Thurman, chef UNC/CFC/USFK[1].

Under ceremonin tilldelades konteramiral Anders Grenstad såväl amerikanska som sydkoreanska utmärkelser för sina insatser. Nationalsånger för Sverige, Sydkorea och USA spelades samt marinens defileringsmarsch och Bohusläns regementes marsch.


[1] UNC = United Nations Command

CFC = Combined Forces Command

USFK = U.S. Forces Korea

 

Prins Carl Philip besökte NNSC
22 oktober201316:24

Onsdagen den 9 oktober besökte prins Carl Philip den svenska delegationen i Sydkorea. I år har den internationella övervakningen av vapenstillestånds avtalet pågått oavbrutet i 60 år och prinsens besök var ett led i att informera sig om läget samt visa sin och kungafamiljens uppskattning för den långvariga svenska insatsen.

Prinsen fick en inledande genomgång om verksamheten i området, därefter en rundvandring på Conference Row och avslutningsvis ett besök med tillhörande lunch vid den svenska förläggningen.

I samband med besöket genomförde den svenska delegationen medaljceremoni där delegaterana tilldelades Svenska Nationella Korea-medaljen.