Den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea. Foto: United Nations Command
Den norra delen av den demilitariserade zonen. Bilden är tagen i samband med en inspektion. Foto: Per Sandgren/Försvarsmakten
Ett sydkoreanskt observationstorn. Foto: Per Sandgren/Försvarsmakten
Infarten till den svenska delen i NNSC camp i Panmunjom. Foto: Per Sandgren/Försvarsmakten

Övervakningen av Armistice Agreement, vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea, sköts av NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission. NNSC består i dag av tre nationer, Sverige och Schweiz, vilka vardera bidrar med fem officerare som permanent löser kommissionens uppdrag. Vidare ingår Polen med två officerare som kortare perioder cirka två gånger per år deltar i kommissionens arbete.

Delegationens camp ligger i Panmunjom, platsen där vapenstilleståndsavtalet skrevs under efter Koreakriget och där både fångutväxling och samtal har skett sedan dess.

NNSC:s huvudsakliga uppgift har sedan starten varit att vara en neutral och oberoende part mellan Nord- och Sydkorea samt eventuella allierade. Men uppgifterna har förändrats med åren.

I dag handlar arbetet inte bara om att kontrollera så att vapenvilan bevaras. Huvuddelen av kommissionens arbete består av att arbeta med de så kallade utökade uppgifterna. Kommissionen genomför inspektioner av militära förband och grupperingsplatser i och utanför den demilitariserade zonen, större övningar observeras och utbildning av Sydkoreanska förband och högre militära skolor rörande stilleståndsavtalet genomförs. Förutom detta genomförs inspektioner och utredningar i samband med att provokationer, händelser, sker mellan länderna.

NNSC har löpande kontakter med sydsidan – United Nations Command, US Forces Korea samt den sydkoreanska försvarsmakten. Några kontakter med nordsidan förekommer för närvarande inte.

Notiser

Ny personal på plats att övervaka vapenstilleståndet
28 januari201615:31

Sedan det militära vapenstilleståndsavtalet skrevs under den 27 juli 1953 har Sverige deltagit tillsammans med Schweiz, Polen och tidigare Tjeckoslovakien i uppgiften att övervaka implementeringen av avtalet. Det är nu drygt 950 svenska officerare som har bidragit till denna insats genom åren. Insatsen är sedan några år inne i en intensiv period som inte ser ut att minska.

Efter väl över två års tjänstgöring vid den svenska insatsen på gränsen mellan Nord- och Sydkorea roterar överste Ingemar Adolfsson hem till Sverige. Ny ställföreträdande delegationschef blir överste Anders Stach.

− Äntligen in charge! Jag ser mycket fram emot att få verka i Sveriges viktiga arbete med att bidra till fortsatt fred och stabilitet på den koreanska halvön säger Anders Stach.