EUTM Somalias huvudsakliga uppgift är att bidra till kapacitetsbyggande inom försvars- och säkerhetsområdet både på regeringsnivån och då främst vid det somaliska försvarministeriet, samt inom den somaliska försvarsmakten.

EUTM Somalia löser denna uppgift genom rådgivning och genom att utöva mentorskap vid det somaliska försvarsministeriet samt inom den somaliska generalstaben. Utöver rådgivning och mentorskap genomför också insatsen en rad specialistutbildningar och träningar för den somaliska försvarsmakten utifrån de behov som somalierna har.

Verksamheten bedrivs främst i Somalias huvudstad Mogadishu samt med mindre stödjande delar i Nairobi och Bryssel.

I insatsen deltar för närvarande 13 EU-stater samt Serbien. I dagsläget är den personella styrkan drygt 100 officerare, soldater och civila.

Notiser Från Somalia – EUTM

Armétaktiska chefen träffade somaliska överbefälhavaren

I dagarna var brigadgeneral Stefan Andersson, till vardags armétaktisk chef, tillsammans med några kollegor från sin stab på besök hos överbefälhavaren i det somaliska försvarsdepartementet som även kallas för ”Gashandiga” i utkanten av Mogadishu.

Förutom att inhysa försvarsdepartementet tjänar den crémefärgade byggnaden som bär tydliga drag av det europeiska arvet tillika som högkvarter för den somaliska armén. Syftet med visiten var, förutom att besöka det svenska bidraget i EUTM Somalia, att armétaktiska chefen ska skaffa sig en egen uppfattning om hur arbetet mellan EUTM och somaliska armén fortgår.

Det är ett flertal olika aspekter som måste tas i beaktande i det kolossala arbetet med att försöka etablera en fungerande myndighetsstruktur i ett land som i flera decennier har plågats av inbördeskrig. Landet befolkas samtidigt till stor del av en yngre generation som är uppvuxen utan att ha en minsta aning om hur det är att leva i en fungerande stat.