Soldater på patrull i ökenlandskap. I förgrunden skelett efter ett djur.
Hettan och torkan är ständigt närvarande i Mali. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten
Fordon uppställda på sandig plan mark. FN-flaggor på bilarna.
Fordonsavlämningsplats i samband med ett bymöte. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten
Soldat går på en sandig gata omgiven av barn.
Barn i en by möter upp svenska spaningsgrupper. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten
Bahuvad soldat i samtal med civila som omger honom.
Morgonsol i Mali. Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten

Sedan våren 2013 finns svenska stabsofficerare vid Minusmas högkvarter i Bamako, vid staben för Minusmas sektor väst och vid den multinationella underrättelsestaben Asifus högkvarter i Bamako.

Under december 2014 började personal ur det svenska underrättelseförbandet Mali 01 anlända till den blivande campen utanför Timbuktu. Då hade den av Ing 2 uppsatta etableringsstyrkan Mali 00 arbetat med att bygga campen sedan i november samma år.

Svenskarna är, tillsammans med motsvarande nederländska förband i Gao, en del av det multinationella och fristående underrättelseförbandet Asifu (All Sources Information Fusion Unit).

Sverige bidrar med ett ISR Task Force, förkortningen ISR står för Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Förbandet är i huvudsak verksamt i Minusmas sektor väst och förlagt på camp Nobel utanför Timbuktu, men kan om behov uppstår verka i hela Mali.

Uppgifter

I FN:s säkerhetsråds resolution 2295 anges följande uppgifter som prioriterade för Minusma:

  • stödja Maliska regeringens och de väpnade gruppernas implementering av fredsavtalet
  • verka för dialog, försoning och minska spänningar mellan grupperingar
  • skydda civila och stabilisera befolkningscentra, även mot asymmetriska hot
  • motverka asymmetriska attacker mot civila och FN-personal
  • skydda FN:s personal och egendom
  • främja och skydda respekten för mänskliga rättigheter
  • stödja maliska myndigheter i att skapa säkerhet för humanitära transporter.

Därtill kommer vissa andra uppgifter, som att stödja maliska myndigheter i:

  • att skapa en säker miljö för projekt som syftar till att stabilisera norra Mali,
  • röja minor och annan icke-detonerad ammunition, och att
  • skydda vissa kulturhistoriska byggnader i Mali

Det är värt att notera att Säkerhetsrådet uppmanar Minusma att agera mer proaktivt och robust i enlighet med mandatet.

Bakgrund

Den 25 april 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2100, som med stöd av FN-stadgans kapitel VII inrättade en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali, Minusma (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*). Den 1 juli 2013 integrerades de västafrikanska ländernas stödinsats Afismas militära styrkor i FN-insatsen.

I resolution 2100 bemyndigades Minusma att vidta alla nödvändiga för att avskräcka från hot och för att förhindra väpnade gruppers återkomst till främst norra Mali. Mandat gavs även för alla nödvändiga åtgärder till skydd av civila som löpte överhängande risk att utsättas för fysiskt våld samt för att skydda FN-anläggningar och utrustning och för att säkerställa FN-personals rörelsefrihet.

I resolution 2164 från juni 2014 begärde säkerhetsrådet att Minusma utökade sin verksamhet i norra delen av landet samt krävde specifikt att kvinnor och barn, som påverkas av konflikten, skulle skyddas.

*) Egentligen från franska: Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali