Omkring 75 instruktörer från 24 nationer med bland annat från Storbritannien, Spanien, Finland, Sverige och Litauen deltar. Försvarsmakten deltar med högst 15 personer och för närvarande finns både instruktörer och stabsofficerare på plats.

Insatsen påbörjades första kvartalet 2013. Till uppgifterna hör att bistå
med rådgivning och stöd till Malis försvarsledning samt att tillhandahålla
utbildning för den maliska försvarsmakten. Ingen personal ur EUTM Mali
deltar i operativa insatser utan är enbart på plats för att utbilda.
Maliska styrkor tränas i vapenhantering, stridsteknik, sjukvård, närkamp
och mänskliga rättigheter.

Den svenska utbildningsinsatsen ingår i Infantry Training Team och CSS
Training Team och har tillsammans med personal från Tyskland, Belgien
Finland, Estland, Lettland och Litauen sin bas i Koulikoro, som ligger vid
Nigerfloden cirka 60 kilometer nordost om huvudstaden Bamako.