• Byn Ajvalija utanför Pristina i Kosovo.Foto: Maria Pålsson/Försvarsmakten

Kosovo – KFOR

KFOR (Kosovo Force) är en Nato-ledd insats som etablerades under 1999 efter ett mandat utfärdat av Säkerhetsrådet. Från att ha bidragit med 850 personer deltar Försvarsmakten i dag med stabsofficerare och rådgivare.

Från början ingick omkring 50 000 soldater i KFOR vars syfte var att upprätthålla fred och säkerhet i Kosovo. I dag tjänstgör cirka 5 000 soldater från 30 olika länder. Sveriges styrka byts ut var sjätte månad.

KFOR:s uppgifter har bland annat omfattat att stödja återvändande flyktingar, röja minor, ge mediciniskt stöd, samla in vapen, skydda religiöst betydelsefulla platser samt stödja uppbyggnad av civila institutioner. Efter självständighetsdeklarationen 2008 utökades uppdraget till att hjälpa till med uppbyggnaden av professionella, demokratiska och multietniska säkerhetsstrukturer och nya uppgifter omfattade bland annat avveckling av en regional skyddsstyrka som främst arbetade med räddningstjänst och återuppbyggnad.

Under hösten 2013 avslutades det svenska truppbidraget till KFOR. Förutom några stabsofficerare bidrar Sverige även med rådgivare.

Relaterat innehåll

KOSOVO

KOSOVO

Sista svenska styrkan lämnar Kosovo

Efter 14 år lämnar nu den sista svenska styrkan Kosovo i och med att KS27 överlämnade det operativa ansvaret i sitt område till den italienska styrkan på plats.