• Svenska soldater genomför en operation i Afghanistan.Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
  • Blå moskén i centrala Mazar-e-Sharif.Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
  • Samverkan med polisen i en by väster om Mazar-e-Sharif.Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
  • Patrull i ett område där svenskarna tidigare verkade, Kohistinat, söder om staden Sar-e-Pol.Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Afghanistan – Isaf

Sverige leder sedan 2006 en militär styrka med huvudbas i staden Mazar-e-Sharif. Uppdraget är att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning.

Under trettio års tid har Afghanistan gång på gång upplevt blodbad och terror. Sveriges engagemang syftar till att den afghanska staten ska kunna stå på egna ben, och består av allt från politiska och diplomatiska ansträngningar till militära, polisiära och civila utvecklingsinsatser.

När Sverige började bidra till Isaf, international security assistance force, vid årsskiftet 2001/2002 var uppgiften att stödja säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul. När verksamheten kom att gälla hela Afghanistan bidrog Sverige med personal till en grupp som leddes av Storbritannien i Mazar-e-Sharif. I mars 2006 tog Sverige över ledarskapet där med säkerhetsansvar för fyra provinser i norra Afghanistan, ett ansvar som successivt har lämnats över till de afghanska myndigheterna.

Under 2012 fick den samlade svenska styrkan i norra Afghanistan en civil ledning. Den militära delen av insatsen, stridsgruppen Task Force Northern Lights, är dock fortsättningsvis en del av Natos Isaf-styrka tillsammans med trupper från Finland. Under 2013 skedde en ny omvandling när det svenska bidraget gick in i ett samarbete tillsammans med Norge, Finland och Lettland och bildade Nordic-Baltic Transition Support Unit, NB TSU.

Relaterat innehåll

MAZAR-E-SHARIF

MAZAR-E-SHARIF