Pågående internationella insatser

Internationella insatser kan både vara större truppinsatser som i Afghanistan och Kosovo eller mindre observatörsinsatser som brukar kallas enskilda insatser.

Listningen nedan är i bokstavsordning efter land där insatsen pågår.

Afghanistan - RSM

Inledningsvis var uppgiften att stödja säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul. När verksamheten kom att gälla hela Afghanistan bidrog Sverige med personal till en grupp som leddes av Storbritannien i Mazar-e-Sharif. I mars 2006 tog Sverige över ledarskapet där med säkerhetsansvar för fyra provinser i norra Afghanistan, ett ansvar som successivt har lämnats över till de afghanska myndigheterna.

Centralafrikanska republiken - EUTM RCA

Utbildningsinsatsen i Centralafrikanska republiken består av cirka 170 personer från flera europeiska länder. Insatsen inrättades som stöd till den nationella armén. Sverige bidrar med högst 15 personer.

Irak

Det svenska bidraget i Irak utgörs av en styrka om cirka 35 personer med uppgift att utbilda det irakiska försvaret i syfte att bidra till dess förmåga att stå emot den militanta islamistgruppen IS framryckning. Styrkan ska, om behov uppstår, kunna förstärkas tillfälligt av en styrka bestående av högst 85 personer.

Kongo-Kinshasa – Monusco

FN:s säkerhetsråd skapade först insatsen Monuc i syfte att övervaka genomförandet av eldupphörsavtalet, som undertecknades den 10 juli 1999 av Kongo-Kinshasa, Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe och Namibia. När avtalet senare undertecknade...

Kosovo – KFOR

KFOR har bland annat omfattat stöd till återvändande flyktingar, minröjning, mediciniskt stöd, samla in vapen, skydda religiöst betydelsefulla platser samt stödja uppbyggnad av civila institutioner. Efter Kosovos självständighetsförklari...

Mali – EUTM

I insatsen deltar omkring 75 instruktörer från 24 nationer med bland annat från Storbritannien, Spanien, Finland, Sverige och Litauen. Försvarsmakten deltar med högst 15 personer och för närvarande finns både instruktörer och...

Mali - Minusma

Sedan våren 2013 finns svenska stabsofficerare vid Minusmas högkvarter i Bamako, vid staben för Minusmas sektor väst och vid den multinationella underrättelsestaben Asifus högkvarter i Bamako. Under december 2014 började personal ur det...

Mellanöstern – Untso

I maj 1948 krävde FN:s säkerhetsråd ett omedelbart slut på våldsamheterna som uppstått efter deras förslag att dela Palestina i två stater, en arabisk och en judisk. Tidigare samma månad hade den Israeliska staten utropat sig som...

Pakistan (Kashmir) – Unmogip

Mellan 1947 och 1999 har Indien och Pakistan i flera omgångar stridit om det geografiska området Kashmir. Dessutom finns det rörelser i Kashmir som vill verka för en egen stat, oberoende av Indien och Pakistan. 1948 fattade FN beslut om...

Somalia – EUTM

EUTM Somalias huvudsakliga uppgift är att bidra till kapacitetsbyggande inom försvars- och säkerhetsområdet både på regeringsnivån och då främst vid det somaliska försvarministeriet, samt inom den somaliska försvarsmakten. EUTM Somalia...

Sydkorea - NNSC

Övervakningen av Armistice Agreement, vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea, sköts av NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission. NNSC består i dag av tre nationer, Sverige och Schweiz, vilka vardera bidrar med fem...

Sydsudan – Unmiss

Högkvarteret är placerat i huvudstaden Juba. Totalt tio bataljoner är grupperade i landet med tyngdpunkt i de nordöstra delarna. Det svenska bidraget i missionen består för närvarande tre samverkansofficerare (Military Liaison Officers -...