Somalia – EU Navfor

Sedan maj 2009 har Sverige skickat fyra bidrag till Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. EU-styrkan skyddar fartyg mot piratattacker och möjliggör hjälptransporter till nödställda i regionen. Det fjärde svenska bidraget var verksamt mellan februari och maj, 2015.

Personal från ME01 delar ut vatten till flyktingar. Foto: Mattias Hultin/Försvarsmakten

Pirater har varit ett stort hot mot båtar och fartyg kring Adenviken sedan i början av 2000-talet. Mot bakgrund av det genomförs Operation Atalanta av EU Naval Force, förkortat EU Navfor. Det är EU:s marina militära styrka, men även andra länder än EU:s medlemsstater bidrar till insatsen. Sverige har bidragit med fyra förband till Operation Atalanta: ME 01, ME 02, ME 03 och under 2015 även ME 04.

Till skillnad från tidigare insatser har ME 04 ingen egen plattform. I stället är det svenska bidraget integrerat med det nederländska. Det svenska bidraget består av stridsbåtar, helikoptrar, combat camera och styrkechef med högkvarter. Det nederländska bidraget består i huvudsak av det stora amfibie-, stöd och landstigningsfartyget HNLMS Johan de Witt.

Operation Atalanta skyddar fartyg som transporterar mat till nödställda i Somalia. Fartygen är utsända av FN inom ramen för livsmedelsprogrammet World Food Programme, WFP. Andra uppgifter som ingår i operationen är att:

  • Skydda Afrikanska unionens sjötransporter till Somalia.
  • Övervaka fisket utanför Somalias kust samt att
  • Avvärja och bekämpa sjöröveri och väpnade rån mot fartyg.

Grunden för insatsen är en resolution från FN:s säkerhetsråd, resolution 1816. Med stöd av FN-resolutionen kan EU Navfor hjälpa Somalias övergångsregering att gripa och överföra misstänkta pirater. EU Navfor har
även mandat att till exempel beslagta eller oskadliggöra piraternas fartyg och placera ut säkerhetsstyrkor ombord på fartyg som är viktiga att skydda.