Luftfvärnsregementets skjutfält

På Ringenäs och Nyårsåsens skjutfält råder alltid tillträdesförbud.

För Mästocka skjutfält gäller följande: För information om skjutvarning, ring skjutfältsexpeditionen, 0430 930 49.

Skjutvarningstavlorna och vägbommarna gäller alltid i första hand!

Allmänheten uppmanas att följa anvisningarna på varningsskyltarna och att rapportera in eventuella fynd till Lv 6 på telefon 035-266 20 00.

OBS: På Ringenäs och Nyårsåsens skjutfält råder alltid tillträdesförbud.

Luftvärnsregementet - Lv 6
Fakta Luftvärnsregementet - Lv 6
  • Förkortning: Lv 6
  • Ort: Halmstad
  • Yrkesofficerare: 236
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 227
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 253
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 244
Så här har vi räknat