Information om Kursutbud 2017-2018

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, har sedan cirka ett år tillbaka genomfört en översyn av det samlade kursutbudet rörande utbildning i underrättelsetjänst. Denna översyn har renderat i ett helt nytt utbud av kurser.

Från och med 2015 kan FMUndSäkC erbjuda sex nya kurser i underrättelsetjänst. I genomförandekatalogen för 2017-2018 framgår kursnamn, tid för genomförande, sista ansökningsdatum samt eventuella förkunskapskrav för respektive kurs.

Inställda kurser vid FMUndSäkC:

För frågor om inställda kurser och utbudet av nya utbildningar i ämnet Underrättelsetjänst hänvisas till fmundsakc-utbe@mil.se.

Vid frågor om övrigt kursutbud, vänligen kontakta utbildningshandläggare Gudrun Holm, utbildningschef överstelöjtnant Johan Browertz eller major Anders Bengtsson.