Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten
Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten

Förbandets uppgifter kretsar kring HR-administrativt stöd: lön, anställningar, befattningsbyten, reseräkningar, registrering av sjukfrånvaro och så vidare. På HR-centrum finns HR-direkt, som är Försvarsmaktens kontaktpunkt i HR-frågor, som hjälper chefer och medarbetare via mejl och telefon.

Andra verksamheter är HR-specialister som leder några av Försvarsmaktens HR-processer som exempelvis rekrytering och lönebildning. Vidare finns specialister inom krisstöd, veteranstöd, grupputveckling och anhörigfrågor, specialister som stöttar förbanden vid rekryteringar, chefsutveckling, administration av löner och stöd att tolka avtal och villkor med mera.

HR-centrum är förlagt till Gärdet i Stockholms innerstad.

Notiser Från Försvarsmaktens HR-centrum

Suez- och Gazaveteraner- försenade inbjudningar på väg
24 april201708:48

De cirka 5 400 personliga inbjudningarna till UNEF1-veteraner som vecka 15 planerades att skickas har sänts per post under torsdagen den 20 april. Förseningen beror bland annat på produktionstekniska skäl. I inbjudan framgår närmare detaljer om anmälningsförfarandet.

Om man som UNEF1-veteran ej har fått sin personliga inbjudan senast 28 april är man välkommen att höra av sig till veteran@mil.se.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Yrkesofficerare: 28
  • Civilanställda: 215
  • Reservofficerare: 4
Så här har vi räknat
Karta