Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten
Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten

Förbandets uppgifter kretsar kring HR-administrativt stöd: lön, anställningar, befattningsbyten, reseräkningar, registrering av sjukfrånvaro och så vidare. På HR-centrum finns HR-direkt, som är Försvarsmaktens kontaktpunkt i HR-frågor, som hjälper chefer och medarbetare via mejl och telefon.

Andra verksamheter är HR-specialister som leder några av Försvarsmaktens HR-processer som exempelvis rekrytering och lönebildning. Vidare finns specialister inom krisstöd, veteranstöd, grupputveckling och anhörigfrågor, specialister som stöttar förbanden vid rekryteringar, chefsutveckling, administration av löner och stöd att tolka avtal och villkor med mera.

HR-centrum är förlagt till Gärdet i Stockholms innerstad.

Notiser Från Försvarsmaktens HR-centrum

Veterancentrum presenterades vid generaldirektörens seminarium
31 maj201711:08

I samband med veterandagen den 29 maj genomfördes sedvanligt Försvarsmaktens generaldirektörs seminarium vid Villa Källhagen i närheten av Sjöhistoriska Museet. Inbjudna deltagare var politiker och representanter från andra myndigheter.

Veterancentrum presenterades vid generaldirektörens seminarium. Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten.

Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall välkomnade deltagarna och höll ett inträdesanförande innan tillträdande chefen för Veterancentrum överste Torbjörn Larsson och ställföreträdande chef Monica Larsson redogjorde för uppdrag och inriktning för Försvarsmaktens Veterancentrum och hur det fortsatta arbetet skall ske efter den 1 juli.

− Att övergå till Veterancentrum är ett naturligt nästa steg att ta. Där ska Försvarsmakten fortsatt driva, genomföra och utveckla det arbete som kommer alla våra veteraner och anhöriga över tid tillgodo. Mötet mellan Försvarsmakten, veteraner och anhöriga kommer även fortsättningsvis ske vid våra regementen och flottiljer. Veterancentrum kommer att inrikta och stödja arbetet, säger överste Torbjörn Larsson, chef för Försvarsmaktens Veteranenhet och efter 1 juli 2017 chef för Försvarsmaktens Veterancentrum.

Vid seminariet redogjorde även lokala samordnare från Göta ingenjörregemente och Norrbottens regemente hur det decentraliserade systemet praktiskt fungerar idag. Representanter från Försvarshälsan i Kungsängen och Boden berättade utifrån sina erfarenheter som läkare och psykolog.

Generaldirektören och personaldirektören generalmajor Klas Eksell ledde slutligen en paneldebatt där inbjudna deltagare aktivt deltog i följande diskussion och frågestund.

Suez- och Gazaveteraner- försenade inbjudningar på väg
24 april201708:48

De cirka 5 400 personliga inbjudningarna till UNEF1-veteraner som vecka 15 planerades att skickas har sänts per post under torsdagen den 20 april. Förseningen beror bland annat på produktionstekniska skäl. I inbjudan framgår närmare detaljer om anmälningsförfarandet.

Om man som UNEF1-veteran ej har fått sin personliga inbjudan senast 28 april är man välkommen att höra av sig till veteran@mil.se.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Yrkesofficerare: 28
  • Civilanställda: 215
  • Reservofficerare: 4
Så här har vi räknat
Karta