Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten
Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten

Förbandets uppgifter kretsar kring HR-administrativt stöd: lön, anställningar, befattningsbyten, reseräkningar, registrering av sjukfrånvaro och så vidare. På HR-centrum finns HR-direkt, som är Försvarsmaktens kontaktpunkt i HR-frågor, som hjälper chefer och medarbetare via mejl och telefon.

Andra verksamheter är HR-specialister som leder några av Försvarsmaktens HR-processer som exempelvis rekrytering och lönebildning. Vidare finns specialister inom krisstöd, veteranstöd, grupputveckling och anhörigfrågor, specialister som stöttar förbanden vid rekryteringar, chefsutveckling, administration av löner och stöd att tolka avtal och villkor med mera.

HR-centrum är förlagt till Gärdet i Stockholms innerstad.

Notiser Från Försvarsmaktens HR-centrum

Fullträff för Invidzonens familjeläger
13 september201709:51

Helgen 9 till 10 september samlades ett antal familjer vid Försvarsutbildarnas kursgård på Väddö för Invidzonens familjeläger. Pilotprojektet syftade till att diskutera frågor som: Hur kommer insatsen att påverka våra barn? När och hur ska man berätta för barnen att mamma eller pappa ska åka på insats? Hur ska jag klara av att vara ensam förälder under tiden för insatsen? Det är några av de frågor som ställs när någon i familjen ska åka på internationell militär insats.

Deltagande föräldrar fick nya kunskaper och verktyg genom föreläsningar kring barns utveckling och hur man som föräldrar bäst tillgodoser barns behov i olika åldrar. Något som också var värdefullt var att få ta del av andra föräldrars erfarenheter kring tidigare insatser. Parallellt med detta engagerades barnen på sitt håll i en rad olika aktiviteter och lekar.

Hälften av tiden tillbringade familjerna tillsammans i gemensamma aktiviteter där Väddö kursgårds alla resurser och bekvämligheter kom väl till pass. Tipspromenad, fiske, paddling, bastu, bad både i havet och i vedeldad tunna och avslutning med lägereld och korvgrillning samt marshmallows på pinne.

– Responsen från deltagarna gick inte att ta miste på och vi fick en tydlig bekräftelse på att familjelägrets upplägg och innehåll är viktigt och efterfrågat. Jag kan verkligen rekommendera försvarsmaktsfamiljer att delta. Ni som missade det här tillfället kan hålla utkik efter kommande. Familjelägret är här för att stanna, säger Anna Nybling från Invidzonen.

Veteranfrågor viktiga för Sydafrikas biträdande försvarsminister
31 augusti201709:50

Den 28 till 30 augusti genomförde Sydafrikas biträdande försvarsminister Kebby Maphatsoe ett besök i Sverige. I samband med besöket fick ministern som bland annat ansvarar för Sydafrikas veteranfrågor en presentation av Försvarsmaktens koncept för stöd till veteraner och anhöriga.

Sydafrikas biträdande försvarsminister Kebby Maphatsoe besökte bland annat veteranmonumentet.

Brigadgeneral Michael Claesson tog emot ministern vid Försvarsmaktens högkvarter och stod också som värd för den kransnedläggningsceremoni som anordnades vid veteranmonumentet ute på Djurgården. Den korta, men mycket värdiga, ceremonin kompletterades med att besökarna fick information om själva veteranmonumentet, bland annat kring konstnärinnans tankar bakom utformningen och även översättning av de
inskriptioner som återfinns på monumentets bänkar.

Den Sydafrikanska delegationen fick även träffa Försvarsmaktens samarbetsorganisationer Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, SVF, och Invidzonen. Förbundsordförande Sverker Göranson informerade kring SVF och Cesilia Karlsson och Anna Nybling kring Invidzonen.

Det ställdes många frågor och de svenska representanterna fick också möjlighet att lära sig mer om hur systemet ser ut i Sydafrika och de utmaningar som de har. Den Sydafrikanske ministern passade på att bjuda in Invidzonen till Sydafrika för ett besök.

− Det var ett mycket givande besök som gav nya insikter och idéer hos såväl gäster som hos oss värdar. Utbyte av tankar och idéer är alltid värdefullt och kan mynna ut i verksamhet som kommer alla våra veteraner och deras anhöriga tillgodo, säger Daniel Nybling, regementsförvaltare på Försvarsmaktens Veterancentrum.

Veterancentrum presenterades vid generaldirektörens seminarium
31 maj201711:08

I samband med veterandagen den 29 maj genomfördes sedvanligt Försvarsmaktens generaldirektörs seminarium vid Villa Källhagen i närheten av Sjöhistoriska Museet. Inbjudna deltagare var politiker och representanter från andra myndigheter.

Veterancentrum presenterades vid generaldirektörens seminarium. Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten.

Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall välkomnade deltagarna och höll ett inträdesanförande innan tillträdande chefen för Veterancentrum överste Torbjörn Larsson och ställföreträdande chef Monica Larsson redogjorde för uppdrag och inriktning för Försvarsmaktens Veterancentrum och hur det fortsatta arbetet skall ske efter den 1 juli.

− Att övergå till Veterancentrum är ett naturligt nästa steg att ta. Där ska Försvarsmakten fortsatt driva, genomföra och utveckla det arbete som kommer alla våra veteraner och anhöriga över tid tillgodo. Mötet mellan Försvarsmakten, veteraner och anhöriga kommer även fortsättningsvis ske vid våra regementen och flottiljer. Veterancentrum kommer att inrikta och stödja arbetet, säger överste Torbjörn Larsson, chef för Försvarsmaktens Veteranenhet och efter 1 juli 2017 chef för Försvarsmaktens Veterancentrum.

Vid seminariet redogjorde även lokala samordnare från Göta ingenjörregemente och Norrbottens regemente hur det decentraliserade systemet praktiskt fungerar idag. Representanter från Försvarshälsan i Kungsängen och Boden berättade utifrån sina erfarenheter som läkare och psykolog.

Generaldirektören och personaldirektören generalmajor Klas Eksell ledde slutligen en paneldebatt där inbjudna deltagare aktivt deltog i följande diskussion och frågestund.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Yrkesofficerare: 28
  • Civilanställda: 215
  • Reservofficerare: 4
Så här har vi räknat
Karta