Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten
Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten

Förbandets uppgifter kretsar kring HR-administrativt stöd: lön, anställningar, befattningsbyten, reseräkningar, registrering av sjukfrånvaro och så vidare. På HR-centrum finns HR-direkt, som är Försvarsmaktens kontaktpunkt i HR-frågor, som hjälper chefer och medarbetare via mejl och telefon.

Andra verksamheter är HR-specialister som leder några av Försvarsmaktens HR-processer som exempelvis rekrytering och lönebildning. Vidare finns specialister inom krisstöd, veteranstöd, grupputveckling och anhörigfrågor, specialister som stöttar förbanden vid rekryteringar, chefsutveckling, administration av löner och stöd att tolka avtal och villkor med mera.

HR-centrum är förlagt till Gärdet i Stockholms innerstad.

Notiser Från Försvarsmaktens HR-centrum

Ökat samarbete ska hjälpa personalen
15 december201514:32

I början av december genomförde Försvarsmaktens veteranenhet ett heldagsseminarium på Karlberg med temat: ”Myndighetsöverskridande samarbete kring stöd till personal på internationella uppdrag” syftade till att dra lärdomar och erfarenheter samt stärka samverkan, myndigheter emellan som har personal på internationella uppdrag.

Under dagen deltog 14 myndigheter, fyra ideella organisationer, tre representanter från Norge och ledamöter från tre utskott i riksdagen.

Dagen inleddes av Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall följt av Riksdagsledamot Allan Widman som berättade om sin och Riksdagens syn på myndighetsöverskridande samverkan.

– Vi insåg under förmiddagens pass att vi faktiskt inte jobbar så mycket med detta, säger David Mesch från Kriminalvården. Han tillägger att dagen varit oerhört lärorik och att de nu har en hel del kompetens som de kan plocka från.

­- Här har vi chansen att träffa andra som redan gjort denna resa och på så sätt kan vi få rätt verktyg på en gång när det gäller veteranfrågan, avslutar han.

Under dagen hölls också föredrag av Försvarsmakten och Polisen om deras verksamhet kopplat till personal på internationella uppdrag samt Arbetsgivarrelationer som beskrev deras samverkansmodell och verksamhet.

Dagens avslutades med en workshop där deltagarna gavs möjlighet att diskutera det fortsatta arbetet för att ytterligare utveckla sin verksamhet samt stärka samverkan mellan myndigheter som har personal på internationella uppdrag.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HR C
  • Ort: Stockholm
  • Yrkesofficerare: 29
  • Civilanställda: 222
  • Reservofficerare: 3
Så här har vi räknat
Karta