Skjutfält och avlysningar

Skjutfältsinformation och avlysningar för skjutfält norra Sverige återfinns hos Norrbottens regmente, I 19.

Artilleriregementet - A 9
Fakta Artilleriregementet - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Boden
  • Yrkesofficerare: 164
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 137
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 176
  • Civilanställda: 17
  • Reservofficerare: 282