• Samtidigt eldöppnande med fyra Archer.Foto: Robert Clason/Försvarsmakten

Artilleriregementet - A 9

Artilleriregementet, A 9, är ett förband med förmågan att upptäcka och träffa mål från långa avstånd och med hög precision.
Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet som finns i Boden.

Vi på A 9 har som uppgift att utveckla materiel, metoder och soldater för indirekt bekämpning. Det innebär strid mot avlägsna mål, till exempel med hjälp av artilleripjäser, artilleriradarsystem och stridsflyg. Tekniken gör att vi kan utföra vår uppgift oavsett väder och terräng, både i Sverige och utomlands. Utvecklingen av metoder och materiel sker vid Artilleriets stridsskola som är en del av Artilleriregementet.

Hos oss finns två artilleribataljoner. Här utbildas styrkor för såväl nationell beredskap som internationella insatser.

I insatsen i Afghanistan fyller den ena av våra två artilleribataljoner funktionen som forward air controller. Det är en befattning som innebär att förbandet har i uppgift att vägleda flyg till mål på marken som ska bekämpas.

Även nationellt har vi ansvaret för flygunderstöd ska kunna ske mot markmål, så kallad close air support.

Regementet fyller en viktig funktion som ansvarig för vädertjänsten inom armén i Försvarsmakten. Tjänsten är nödvändig för att Försvarsmaktens anställda ska kunna planera och utföra uppdrag och övningar.

Under 2008 ansvarade vi för den svenska styrkan i Afghanistan, FS 14. De senaste åren har vi bidragit med personal till ett antal insatser utomlands.

Relaterat innehåll

Notiser Från Artilleriregementet - A 9

ARTILLERIREGEMENTET (A 9)

ARTILLERIREGEMENTET (A 9)

Du är här

Fakta Artilleriregementet - A 9

Förkortning: A 9

Ort: Boden

Yrkesofficerare: 168

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 176

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 172

Civilanställda: 14

Reservofficerare: 282


Så här har vi räknat