Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleri eller granatkastare, som saknar siktlinje till målet. Den indirekta elden leds och observeras därför i regel från en annan plats än det skjutande systemets position.

Flygunderstöd till markförband innebär att särskilt utbildad personal leder och samordnar eldgivning från flygfarkoster med övriga markförbands verksamhet.

Artilleriregementet är organiserat med de tre enheterna regementsstaben, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola.

Regementsstaben planerar och leder regementets verksamhet.

Artilleribataljonen utbildar, tränar och övar de två krigsförbanden 91:a respektive 92:a artilleribataljonen samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter.

Artilleriets stridsskola utbildar officerare och specialister, utvecklar materiel och metoder samt följer upp indirekt bekämpning inom Försvarsmakten.

Notiser Från Artilleriregementet - A 9

Svensk trupp åter på finsk mark
7 december201612:35

Samarbetet med Finland växer sig starkare och under övningen Norther har Artilleriregementet deltagit mellan den 18-24 november. Övningen var ett delmoment av den finska värnpliktskullens artillerislutövning Army Fires Exercise och genomfördes på Rovajärvi skjutfält i norra Finland.

Det svenska och finska samarbetet växer sig starkare. Svensk truppen avfyrade under övningen finskt artilleri. Foto: Stefan Fredriksson/Försvarsmakten

Över 4000 deltagare med skjutande förband från samtliga finska artilleriregementen däribland raketartilleri, granatkastare och 122 och 130 millimeters artilleri omfattades av övningen. A 9 deltog med två eldledningsgrupper, en sensorledningsgrupp, en artillerilokaliserings-radargrupp samt officerare i den finska militärdistriktsstabens högkvarter. De svenska enheterna har varit organiserade direkt under militärdistriktsstaben och därmed inte ingått i någon av de finska stridsgrupperna.

Övning ger färdighet

Övningen inleddes för svensk del på fredagen med gruppering i ett av lägren på skjutfältet för att efter genomgång och ordergivning under lördagen utgångsgruppera för lösande av uppgift. Under söndagen startade skjutningarna och som förväntat blev det en trevande inledning som succesivt förbättrades positivt under dagen. Det var inte bara svårigheten med två länder och olika system som skapade problem, utan likaså vädergudarna försvårade skjutningarna. Temperaturen låg runt nollstrecket, dis och dimma blandat med regn och snö gjorde att målen tidvis inte gick att bekämpa. Övningen fortskred enligt plan och avrundades på onsdagen då truppen återsamlades i skjutfältslägret för återhämtning och förberedelser inför hemfärden.

Besök av försvarsministrar

Crescendo för övningen sker alltid på den sista övningsdagen då samtliga förband öppnar eld mot samma målområde. En syn som vi inte är van vid i Boden trots att vi nyligen kunde avge eld med hel artilleribataljon. I år deltog åtta stycken Multiple launch rockey system, 29 artilleripjäser, 24 granatkastare och en avancerad fordonsburen granatkastare (AMOS). För att ytterligare visa på det goda samarbetet med Finland så fick en av våra eldledningsgrupper delta och leda in eld från finska AMOS som grupperade och sköt snett framför åskådaläktaren. Finalskjutningen drar alltid en mängd åskådare och prominenta gäster från flera länder och i år var inget undantag. Både den finska och svenska försvarsministern besökte finalskjutningen.

Övningen är en förberedelse inför Nordic Artillery Exercise (NAX) som kommer att genomföras på Rovajärvi skjutfält i november 2017. NAX har genomförts nästan årligen sedan 2004 i olika utformningar. Senast artilleriregementet ledde eld i Finland var 2009 i Niinisalo och senast svenskt artilleri öppnade eld i Finland var 2005. Båda gångerna skedde skjutningarna inom ramen för NAX. Omvänt så deltog finska trupper från Jägarbrigaden så sent som för en månad sen vid en övning på Lombens skjutfält. De ledde då eld med svenska granatkastare från Norrbottens infanteriregemente, I 19. År 2017 kommer Artilleriregementet att utöka deltagandet på NAX till en reducerad artilleribataljon där vi för första gången skjuter skarpt med Archer utomlands. Under NAX 2017 eller Norther som övningen förmodligen kommer heta kommer även granatkastarförband från Amerikanska Marinkåren, artilleri och sensorer från Norge och observatörer från Danmark att delta. Samarbetet med Finland och de övriga nordiska länderna är inget nytt och därtill som synes ingen engångsföreteelse varvid NAX är planerat att genomföras vart annat år i framtiden och 2019 genomförs övningen i Boden och 2021 i norra Norge.

Artilleriregementet - A 9
Fakta Artilleriregementet - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Boden
  • Yrkesofficerare: 159
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 129
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 182
  • Civilanställda: 18
  • Reservofficerare: 288
Karta