• Samtidigt eldöppnande med fyra Archer.Foto: Robert Clason/Försvarsmakten

Artilleriregementet - A 9

Artilleriregementet, A 9, återfinns i Boden och utvecklar förband med förmåga till indirekt bekämpning i form av indirekt eld och flygunderstöd till markförband.

Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleri eller granatkastare, som saknar siktlinje till målet. Den indirekta elden leds och observeras därför i regel från en annan plats än det skjutande systemets position.

Flygunderstöd till markförband innebär att särskilt utbildad personal leder och samordnar eldgivning från flygfarkoster med övriga markförbands verksamhet.

Artilleriregementet är organiserat med de tre enheterna regementsstaben, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola.

Regementsstaben planerar och leder regementets verksamhet.

Artilleribataljonen utbildar, tränar och övar de två krigsförbanden 91:a respektive 92:a artilleribataljonen samt ansvarar för all grundutbildning av rekryter.

Artilleriets stridsskola utbildar officerare och specialister, utvecklar materiel och metoder samt följer upp indirekt bekämpning inom Försvarsmakten.

Relaterat innehåll

ARTILLERIREGEMENTET (A 9)

ARTILLERIREGEMENTET (A 9)

Du är här

Fakta Artilleriregementet - A 9

Förkortning: A 9

Ort: Boden

Yrkesofficerare: 163

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 164

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 177

Civilanställda: 14

Reservofficerare: 282


Så här har vi räknat