Vem är veteran?

Du som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen är enligt vår definition veteran. Personal som deltagit i internationella militära insatser kallas utlandsveteraner.

Våra veteraner vet vad det innebär att arbeta som ett lag under hög press, ibland när mycket står på spel. Du som veteran har erfarenheter som är värdefulla såväl hos oss som ute på den civila arbetsmarknaden. Försvarsmakten finns som ett stöd för dig för att du ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Centralt för vårt arbete är att sätta dig och dina anhöriga i centrum.

Vid internationella insatser arbetar vi för att motverka ohälsa genom att förbereda personal inför den insats som väntar och de upplevelser den kommer att innebära. Uppföljningssamtal sker sedan löpande under insatsen och efter att du som veteran kommit tillbaka till Sverige och varit hemma en tid.

Råd och vägledning

Våra veteraner kan alltid vända sig till Försvarsmakten för information och vägledning. Vi har särskilda veteransamordnare på varje förband och personal på Försvarsmaktens HR-centrum, samt rehabiliteringsspecialister som arbetar särskilt med veteraner. Praktisk information om vårt veteranarbete hittar du på sidorna Råd och vägledning.

Du som varit i tjänst hos Försvarsmakten förtjänar att uppmärksammas. En viktig del i vårt veteranarbete är därför att att lyfta fram våra veteraners insatser genom ceremonier som Veterandagen och medaljeringar av personal.

Stöd av ideella organisationer

Försvarsmakten samarbetar också med ideella organisationer. Hos dem kan du bland annat finna kamratstödjare och forum för att diskutera dina erfarenheter med andra med liknande upplevelser. Kontaktuppgifter finns på sidan Samarbetspartners.

Notiser

Nytt avtal med idrottsveteranerna
10 juni201614:40

Försvarsmakten har tecknat avtal med föreningen Idrottveteranerna och föreningen ingår nu tillsammans med Invidzonen, Sveriges militära riksförbund (SMKR), Sveriges veteranförbund (SVF) och Svenska soldatshemsförbundet (SSHF) i det så kallade "pusslet" av organisationer som stöttar Försvarsmaktens utlandsveteraner och anhöriga.

Idrottsveteranerna är en ideell förening öppen för alla svenska veteraner som blivit sårade eller skadade och som vill utöva idrott. Idrottsveteranerna välkomnar också alla som vill engagera sig för att främja sårade och skadade veteraners idrottande.

Föreningens ändamål är att verka för

  • att sprida kunskap om möjligheterna att delta i av föreningen, Försvarsmakten eller annan organisatör anordnade tävlingar och att sammanhålla föreningens deltagande i sådana tävlingar,
  • att stärka samhörighet och kamratskap mellan sårade/skadade veteraner och med Försvarsmakten,
  • att medverka till att skapa en god rehabilitering för idrottsintresserade sårade/skadade veteraner, samt att stödja deras utveckling inom idrott,
  • att för att åstadkomma ovanstående, bilda en insamlingsstiftelse som söker bidrag från tänkbara sponsorer såsom Försvarsmakten, företag, nationella och internationella stiftelser och fonder.

Föreningen ska även bidra till att vårda samhörigheten mellan motsvarande internationella organisationer, bland annat genom att delta i gemensamma utvecklingsmöten.

Kommentar gällande den nya veteranmottagningen i Uppsala
22 mars201613:17

För en tid sedan öppnade en veteranmottagning vid Uppsala Akademiska Sjukhus (UAS). Mottagningens målgrupp är veteraner med besvär efter sin utlandstjänst.

Värt att notera är att ”vanliga” psykiatriska kliniker ofta har större resurser. Inom ramen för det fria vårdvalet kan man emellertid själv välja vilken mottagning man vill söka. Det är då viktigt att känna till att ”hemmalandsting” (motsvarande) inte har skyldighet att bekosta resor och uppehälle till Veteranmottagningen i Uppsala. Viktigt att känna till är även att Veteranmottagningen är ett fristående initiativ och ej kopplat till Försvarsmakten.

När det gäller akut krisstöd kopplat till internationell militär insats har Försvarsmakten ett avtal med Karolinska Sjukhuset (KS). Försvarsmakten ser sammantaget positivt på att UAS vill bygga kunskaper och erfarenheter om en grupp som är av särskild betydelse för oss: våra veteraner. Det är dock upp till den enskilde att söka vård vid Veteranmottagningen.

ÖB:s julhälsning till veteranerna
17 december201511:20

I en personlig julhälsning till alla veteraner och deras anhöriga vidarebefordrar överbefälhavaren Micael Bydén ett tack från Afghanistans president.

I brevet skriver ÖB: "Jag träffade nyligen Afghanistans president Ashraf Ghani under dennes Sverigebesök. Presidenten bad mig uttryckligen att framföra sitt personliga tack till all svensk försvarsmaktspersonal och anhöriga som under ett drygt decennium bistått den internationella insatsen i Afghanistan."

Han beskriver även de utmaningar som säkerhetsläget i världen ger upphov till.

Läs hela julhälsningen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Veterandag i almanackan först från 2017
28 oktober201516:52

I december 2014 beslutade Svenska Akademien, att från och med 2016 benämna den 29 maj ”Sveriges Veterandag” i Akademialmanackan.

På grund av ett handläggningsmisstag hos Svenska Akademien, har Sveriges Veterandag inte kommit med i 2016 års upplaga.

Försvarsmakten beklagar att den mänskliga faktorn påverkat 2014 års beslut och ser fram emot att Sveriges Veterandag återfinns i kommande årgångar av Akademialmanackan.

Information om Militärhospitalsfonden
13 oktober201515:59

Är du efterlevande maka/make eller barn till avliden yrkesofficer har du möjlighet att söka ekonomisk hjälp från H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder.

Sökande ska vara ekonomiskt behövande, vilket normalt innebär en månadsinkomst som understiger 15.000 kronor per månad, och utan större förmögenhet.

För mer information och ansökningsförfarande, se www.kungahuset.se/militarhospitalsfonden

Frågor kan besvaras av fondens sekreterare Kurt Svensson på 08-402 60 72 eller kurt.svensson@royalcourt.se