Vem är veteran?

Du som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen är enligt vår definition veteran. Personal som deltagit i internationella militära insatser kallas utlandsveteraner.

Våra veteraner vet vad det innebär att arbeta som ett lag under hög press, ibland när mycket står på spel. Du som veteran har erfarenheter som är värdefulla såväl hos oss som ute på den civila arbetsmarknaden. Försvarsmakten finns som ett stöd för dig för att du ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Centralt för vårt arbete är att sätta dig och dina anhöriga i centrum.

Vid internationella insatser arbetar vi för att motverka ohälsa genom att förbereda personal inför den insats som väntar och de upplevelser den kommer att innebära. Uppföljningssamtal sker sedan löpande under insatsen och efter att du som veteran kommit tillbaka till Sverige och varit hemma en tid.

Råd och vägledning

Våra veteraner kan alltid vända sig till Försvarsmakten för information och vägledning. Vi har särskilda veteransamordnare på varje förband och personal på Försvarsmaktens HR-centrum, samt rehabiliteringsspecialister som arbetar särskilt med veteraner. Praktisk information om vårt veteranarbete hittar du på sidorna Råd och vägledning.

Du som varit i tjänst hos Försvarsmakten förtjänar att uppmärksammas. En viktig del i vårt veteranarbete är därför att att lyfta fram våra veteraners insatser genom ceremonier som Veterandagen och medaljeringar av personal.

Stöd av ideella organisationer

Försvarsmakten samarbetar också med ideella organisationer. Hos dem kan du bland annat finna kamratstödjare och forum för att diskutera dina erfarenheter med andra med liknande upplevelser. Kontaktuppgifter finns på sidan Samarbetspartners.

Notiser

Jubileumskonsert för veteraner
6 oktober201616:00

Försvarets Fältartister firar sextio år med jubileumsshowen ”We´ll meet again”. Konserten är en gåva till de veteraner som genomfört utlandstjänst sedan 1956, samma år som Fältartisterna bildades.

Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Tid: Söndagen 13 November 2016 kl 15:00

Plats: Scalateatern, Stockholm (Wallingatan 32-34).

Utrustning: Klädsel - kavaj.

Kostnad: Gratis, först till kvarn gäller för biljetterna.

Anmälan och kompletterande information på http://www.veterankonsert.se

Minnesceremoni för jagarolyckan
5 oktober201611:09

Den 17:e september 1941 inträffade en katastrof i Hårsfjärden där tre jagare sjönk och 33 besättningsmän omkom.

Foto: Försvarsmakten

Jagarna Göteborg, Klas Uggla och Klas Horn låg förtöjda på ön Märsgarn i Hårsfjärden när plötsligt en kraftig explosion inträffade på jagaren Göteborg. Explosionen inträffade i aktern på fartyget där de stridsladdade torpederna befann sig. Direkt efter inträffade en explosion även på Klas Horn som låg förtöjd på Göteborg. Båda fartygen fick stora skador och sjönk på mindre än 15 minuter.
Jagaren Klas Uggla började brinna till följd av den brinnande oljan som spridit sig i vattnet och sjönk efter en timme.
Den här olyckan var den största förlusten för den svenska flottan under beredskapsåren.

Minnesceremoni

Den 17:e september genomförde föreningen Flottans Män en minnesceremoni på ön Märsgarn för att hedra de omkomna från olyckan. Personal från Fjärde Sjöstridsflottiljen och Amfibieregementet deltog under ceremonin tillsammans med anhöriga.

Försvarsmakten på nordisk veterankonferens
27 september201616:59

Måndag den 26 september inleddes den nordiska veterankonferensen, Nordefco Veteran Conference. Konferensen är ett samarbete inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, Nordic Defense Cooperation. Över 130 deltagare från Danmark, Estland, Finland, Norge, Lettland, Litauen och Sverige hade samlats för att diskutera och utbyta erfarenhet kring veteranfrågor.

Försvarsmakten generaldirektör Peter Sandwall höll inträdesanförandet och välkomnade deltagarna.

– Mer än 130 deltagare på konferensen är en värdemätare på att det nordisk-baltiska samarbetet kring veteranfrågor fungerar och ger resultat. Våra länder har delvis olika erfarenheter men det gör också att det finns många olika exempel som vi kan lära av, säger Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten.

Konferensen omfattar två dagar och inledningsvis har föredrag hållits av bland andra Daniel Nybling vid Veteranenheten, Tiia Truusa, Estland, från MSW Centre of Excellence for Strategic Sustainability, Benedik Baasland vid The Norwegian School of Sport Sciences, Defence Institute och Fredrik Graesvik, journalist med bred erfarenhet som inbäddad journalist i konfliktområden.

­– Under de två dagarna kommer vi att ha synnerligen kompetenta föreläsare samtidigt som vi ges möjlighet till möten och samtal. Just möjligheten att utbyta erfarenheter är något som kommer alla deltagande länder tillgodo, säger konteramiral Anders Grenstad, chef för veteranenheten vid Försvarsmakten.

Nytt avtal med idrottsveteranerna
10 juni201614:40

Försvarsmakten har tecknat avtal med föreningen Idrottveteranerna och föreningen ingår nu tillsammans med Invidzonen, Sveriges militära riksförbund (SMKR), Sveriges veteranförbund (SVF) och Svenska soldatshemsförbundet (SSHF) i det så kallade "pusslet" av organisationer som stöttar Försvarsmaktens utlandsveteraner och anhöriga.

Idrottsveteranerna är en ideell förening öppen för alla svenska veteraner som blivit sårade eller skadade och som vill utöva idrott. Idrottsveteranerna välkomnar också alla som vill engagera sig för att främja sårade och skadade veteraners idrottande.

Föreningens ändamål är att verka för

  • att sprida kunskap om möjligheterna att delta i av föreningen, Försvarsmakten eller annan organisatör anordnade tävlingar och att sammanhålla föreningens deltagande i sådana tävlingar,
  • att stärka samhörighet och kamratskap mellan sårade/skadade veteraner och med Försvarsmakten,
  • att medverka till att skapa en god rehabilitering för idrottsintresserade sårade/skadade veteraner, samt att stödja deras utveckling inom idrott,
  • att för att åstadkomma ovanstående, bilda en insamlingsstiftelse som söker bidrag från tänkbara sponsorer såsom Försvarsmakten, företag, nationella och internationella stiftelser och fonder.

Föreningen ska även bidra till att vårda samhörigheten mellan motsvarande internationella organisationer, bland annat genom att delta i gemensamma utvecklingsmöten.

ÖB:s julhälsning till veteranerna
17 december201511:20

I en personlig julhälsning till alla veteraner och deras anhöriga vidarebefordrar överbefälhavaren Micael Bydén ett tack från Afghanistans president.

I brevet skriver ÖB: "Jag träffade nyligen Afghanistans president Ashraf Ghani under dennes Sverigebesök. Presidenten bad mig uttryckligen att framföra sitt personliga tack till all svensk försvarsmaktspersonal och anhöriga som under ett drygt decennium bistått den internationella insatsen i Afghanistan."

Han beskriver även de utmaningar som säkerhetsläget i världen ger upphov till.

Läs hela julhälsningen (pdf, öppnas i nytt fönster)