Vem är veteran?

Du som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen är enligt vår definition veteran. Personal som deltagit i internationella militära insatser kallas utlandsveteraner.

Våra veteraner vet vad det innebär att arbeta som ett lag under hög press, ibland när mycket står på spel. Du som veteran har erfarenheter som är värdefulla såväl hos oss som ute på den civila arbetsmarknaden. Försvarsmakten finns som ett stöd för dig för att du ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Centralt för vårt arbete är att sätta dig och dina anhöriga i centrum.

Vid internationella insatser arbetar vi för att motverka ohälsa genom att förbereda personal inför den insats som väntar och de upplevelser den kommer att innebära. Uppföljningssamtal sker sedan löpande under insatsen och efter att du som veteran kommit tillbaka till Sverige och varit hemma en tid.

Råd och vägledning

Våra veteraner kan alltid vända sig till Försvarsmakten för information och vägledning. Vi har särskilda veteransamordnare på varje förband och personal på Försvarsmaktens HR-centrum, samt rehabiliteringsspecialister som arbetar särskilt med veteraner. Praktisk information om vårt veteranarbete hittar du på sidorna Råd och vägledning.

Du som varit i tjänst hos Försvarsmakten förtjänar att uppmärksammas. En viktig del i vårt veteranarbete är därför att att lyfta fram våra veteraners insatser genom ceremonier som Veterandagen och medaljeringar av personal.

Stöd av ideella organisationer

Försvarsmakten samarbetar också med ideella organisationer. Hos dem kan du bland annat finna kamratstödjare och forum för att diskutera dina erfarenheter med andra med liknande upplevelser. Kontaktuppgifter finns på sidan Samarbetspartners.

Notiser

Överste Jonas Olsson tilldelas franska Ordre National du Mérite
20 januari201714:22

Vid en ceremoni arrangerat av franska ambassaden torsdagen den 19 januari erhöll överste Jonas Olsson riddartecknet av den franska Ordre National du Mérite. Riddartecknet delades ut av den franske försvarsattachén kommendör Fabrice Cohéléach i närvaro av konteramiral Anders Grenstad, konteramiral Jens Nykvist och generalmajor Berndt Grundevik med flera.

Veteranenhet konteramiral Anders Grenstad, överste Jonas Olsson och kommendör Fabrice Cohéléach, fransk försvarsattaché. Foto: Mårten Granberg

Jonas Olsson har tidigare tjänstgjort som försvarsattaché i Frankrike och utmärkelsen motiverades med;
– Överste Jonas Olsson tilldelas Ordre National du Mérite för sin synnerligen goda insats som svensk försvarsattaché i Frankrike mellan 2010-2014. Han har hedrat sitt land i sitt uppträdande samtidigt som han åstadkommit mycket i sitt arbete. För att nämna två operationer där Överste Jonas Olssons arbete som attaché spelade en viktig roll är Unified Protector i Libyen och den pågående i Mali, MINUSMA, säger Fabrice Cohéléach, kommendör och Frankrikes försvarsattché i Sverige.

ÖB:s julhälsning till veteranerna
21 december201615:17

Överbefälhavare Micael Bydén har skickat veteranerna sin årliga julhälsning.

I brevet konstaterar ÖB bland annat att engagemanget för veteranfrågor har ökat, vilket märks vid högtidlighållandet av den årliga veterandagen.

Han lyfter även fram den nya samarbetet med Idrottsveteranerna.

Läs hela julhälsningen här

Ny del i studie kring veteranstöd
2 december201610:58

Nu inleds nästa steg i en utredning kring hur pass effektivt stödet för utlandsveteraner och deras anhöriga är. Undersökningen är internetbaserad och tar max sju minuter att besvara.

Försvarsmaktens veteranenhet är sammanhållande för Försvarsmaktens statsbidrag till ideella organisationer som bidrar med stöd till utlandsveteraner och deras anhöriga. Veteranenheten har initierat effektundersökningen som syftar till att utreda hur pass effektivt stödet är och om det stöd som de ideella organisationerna ger är det som utlandsveteraner och deras anhöriga har behov av. Undersökningen kan även ge underlag för utvecklingsåtgärder, både inom myndigheten och för de ideella organisationerna.

Den första delen av undersökningen som genomfördes av Demoskop genom telefonintervjuer med 500 slumpvis utvalda veteraner och 400 slumpvis utvalda anhöriga har nu slutförts.

Nästa steg i undersökningen, en internetbaserad undersökning som tar fem till sju minuter att genomföra, är öppen för alla veteraner och anhöriga. Undersökningen är frivillig och anonym. Undersökningarna inleds den 2 december klockan 15.00 och pågår till 16 december 12.00.

– Vi hoppas att så många veteraner och anhöriga som möjligt vill hjälpa oss och vara delaktiga i undersökningarna. Det ger oss underlag för att fortsatt utveckla arbetet och samverkan med de ideella organisationerna, säger Andreas Hagström, på Försvarsmaktens veteranenhet.

För att delta i undersökningen:

  • För att nå både veteran och anhörigundersökningen besök: www.menti.com.
  •  Veteraner fyller i kod 62 75 38 för veteranundersökningen och anhöriga 76 26 10 för anhörigundersökningen .

Vid eventuella frågor rörande undersökningarna kontakta Försvarsmaktens veteranenhet genom att maila till hrc-veterane@mil.se.

Om Försvarsmaktens veteranenhet

Veteranenheten är Försvarsmaktens kompetenscentrum för veteran- och anhörigverksamhet med uppgift att implementera Sveriges veteranpolitik i Försvarsmakten. Det innebär att säkerställa information och rådgivning till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga före, under och efter insats. Men också att utveckla en veteranstrategi samt att säkerställa att Försvarsmaktens veteraner blir uppföljda i 5 år efter avslutad insats. Veteranenheten verkar för att utlandsveteranerna ska få erkänsla för sina insatser samt att insatsen ska vara meriterande i samhället. Enheten initierar även forskning inom området.

PREP-kurser 2017
24 november201611:00

I regi av Soldathemsförbundet genomförs PREP-kurser, Preparation and Relationship Education Program, för Försvarsmaktsanställd personal som skall på internationell insats.

Syftet med att erbjuda PREP för Försvarsmaktsanställda före insats är att ge möjlighet till ökad trygghet i relationen till sin partner, ett viktigt led i förberedelserna för utlandstjänstgöring. Det stärker kommunikationen generellt och övergripande målet för PREP är att hjälpa par till förståelse och ömsesidighet och att få igång processer som leder till en djupare och mer livskraftig relation.

– PREP-kurserna är ett utmärkt komplement som ger våra sjömän-, soldater- och civila kunskap som kan förebygga konflikter och separation i relationer. En trygg och stabil familjerelation underlättar insatsen och vägen tillbaka när man väl kommit hem. Vi kan varmt rekommendera PREP, säger Maria Permatz, Veteranenheten, Uppföljning.

PREP-kurserna genomförs i lugn miljö på olika stifts- eller kursgårdar runt om i landet. Kurserna anpassas i möjligaste mån efter uppsättande förbands lokaliseringsort och Soldathemsförbundet kan vid behov även skräddarsy utbildningar. Man kan med fördel gå dessa kurser innan insatsutbildningen.

För ytterligare information kring PREP och praktiska frågor, kontakta:

Karina Jensen | Koordinator
PREP, Svenska Soldathemsförbundet, E-post: karina.jensen@soldathem.org.

Besök även: www.soldathem.org

Försvarsmakten genomför effektstudie kring veteranstöd
9 november201613:25

Försvarsmaktens Veteranenhet är sammanhållande för Försvarsmaktens statsbidrag till ideella organisationer som bidrar med stöd till utlandsveteraner och deras anhöriga. Veteranenheten har initierat en effektundersökning som syftar till att utreda hur pass effektivt stödet är och om det stöd som de ideella organisationerna ger är det som utlandsveteraner och deras anhöriga har behov av. Undersökningen kan även ge underlag för utvecklingsåtgärder, både inom myndigheten och för de ideella organisationerna.

En del av undersökningen genomförs av Demoskop och telefonintervjuföretaget Norstat. Telefonintervjuer kommer att göras med 500 slumpvis utvalda veteraner som genomfört internationell insats under perioden 1992 – 2015. Även 500 slumpvis utvalda anhöriga till veteraner kommer att intervjuas.

Intervjuerna skall genomföras under perioden 11 november till 2 december.
För ytterligare information kring undersökningen vänligen skicka E-post till FM Veteranenhet på hrc-veterane@mil.se.

FM Veteranenhet

Veteranenheten är Försvarsmaktens kompetenscentra för veteran- och anhörigverksamhet med uppgift att implementera Sveriges veteranpolitik i Försvarsmakten. Det innebär att utveckla en veteranstrategi, säkerställa information och rådgivning till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga före, under och efter insats samt att säkerställa att Försvarsmaktens veteraner blir uppföljda i 5 år efter avslutad insats. FM Veteranenhet verkar för att utlandsveteranerna ska få erkänsla för sina insatser samt att insatsen ska vara meriterande i samhället. Enheten initierar även forskning inom området.