• Vid genomgången byttes enhetstecknet för 7:e bataljonen ut mot det nya tecknet för 12:e bataljonen.Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Första steget för 12:e

livgardet
På måndagen 15 februari intogs den nya 12:e motoriserade skyttebataljonen formellt. Detta markerades med en bataljonsuppställning där 7:e bataljonen avslutades och 12:e startades.
  • Livgardets 7:e bataljon omvandlas till 12:e motoriserade skyttebetaljonen

    Den heltidstjänstgörande delen av bataljonen uppställd för genomgång.

    Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Arbeta på 12:e

Lediga tjänster på 12:e motoriserade skyttebataljonen förmedlas via fliken "jobb och karriär" och därefter via fliken "lediga jobb". Sortera på arbetsort Upplands-Bro.

Bataljonens personal har under veckorna sedan årsskiftet genomgått en omvandlingsprocess som mestadels har handlat om materieltjänst, allt för att lägga en så bra grund som möjligt för uppstarten av den nya bataljonen.

Denna vecka drar verksamheten igång för fullt på bataljonens enheter. En stor del av personalen har nya utmanande befattningar och inom några veckor påbörjas omfattande utbildning på det nya typfordonet, pansarterrängbil 360. Det finns ett stort jobb att göra på samtliga av bataljonens enheter, från enskild soldat till bataljonsledning. Det är en lång väg att gå och det första steget är taget.

Just nu pågår rekrytering till lediga reservofficersbefattningar vid bataljonen och till sommaren genomförs grundutbildning vid 12:e motoriserade skyttebataljonen.

Av: löjtnant Emilio Bocangel