Pansarterrängbil 360 på Ravlunda Foto: Försvarsmakten
En stridsvagn 122 på Ravlunda skjutfält. Foto: Anja Ljungberg/Försvarsmakten

Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar, eftersom förbandets främsta fordon är pansarfordon. Vi utbildar i markstrid med stöd av pansarfordon. Våra anställda soldater och civila, är tränade och beredda att delta i insatser i Sverige och utomlands.

Vi har en stående bataljon och en tidvis tjänstgörande bataljon. Vi ansvarar även för samordningen av fyra hemvärnsbataljoner.

Vid P 7 finns den regionala staben för militärregion syd som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen är också normalt chef för militärregionen, vilken bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Läs mer på sidan militärregioner. 

TIPSLINJEN

Ser du något som avviker från vardagsmönstret på land eller till sjöss, som riktar sig mot Försvarsmaktens objekt eller verksamhet i regionen (Skåne-, Blekinge-, Kronobergs-, Kalmar-, Jönköpings- och i Östergötlands län) och som du tror kan vara av intresse, hör gärna av dig. Vi tar tacksamt emot dina tips.

FÖR HÄNDELSER PÅ LAND:

SMS/ MMS: 070 90 32 94 851, 
E-post: 
mrs-sakerhetstjanst@mil.se

För händelser till sjöss:

Ring: 08-788 75 00 Begär vakthavande befäl Marinen
E-post: marinen-tips@mil.se

Notiser Från Södra skånska regementet - P 7

Nya tag på P 7 och Rinkabyfältet
17 januari201716:15

I mitten av november förra året samlades de blivande rekryterna för en informationsdag på Rinkabyfältet. En plats som skulle bli deras hem efter nyår och fyra månader framåt.

Nya rekryter på Rinkabyfältet Foto: Tim Gustafson/Försvarsmakten

Dagsprogrammet är spikat och det ska bedrivas fysisk träning. Den skånska vintern slår till med mot de intet ont anande rekryterna och landskapet förändras i en hast.
Det är kanske inte det väder som de nyinryckta är vana att springa i, men nu gäller det att anpassa sig och se möjligheterna. Löprundan syftar till att ge rekryterna lokalkännedom om Rinkabylägret och dess omgivning.

-Rekryterna är här och nu kan vi påbörja utbildningen, säger Björn Åström, chef för grundutbildningen på Rinkaby. Platsen är en av Södra skånska regementets övnings och skjutfältsområde och det lämpar sig synnerligen väl för grundläggande militär utbildning, fortsätter Björn.

Rekryterna kommer att få lära sig att agera som en soldat och förstå sin roll i Försvarsmakten.
Detta innebär bland annat exercis, utbildning i sjukvårdstjänst och att ta hand om sin personliga utrustning. Stor del av utbildningen kommer att bedrivas i fält och skogen blir deras hem under många nätter framöver.

Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Yrkesofficerare: 214
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 216
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 301
  • Civilanställda: 53
  • Reservofficerare: 507
Så här har vi räknat
Ca 2400 Hemvärnssoldater
Fakta

P 7 ansvarar för sex bataljoner:

  • 71. En stående bataljon med i huvudsak heltidstjänstgörande soldater (1 juli 2010 ryckte de första 144 soldaterna in och under 2014 var alla 407 soldaterna på plats).
  • 72. En bataljon med i huvudsak deltidstjänstgörande soldater – över 900 man, där soldaterna tjänstgör under övningar och utlandsuppdrag, men inte arbetar vid förbandet övrig tid.
  • 46, 47, 48 och 49:e bataljonen som tillhör hemvärnet – de nationella skyddsstyrkorna i Skåne, vilka understöds av Skånska gruppen och leds via MR S - Militärregion syd, som har sin stab förlagd vid Revingehed.
Karta