Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar, eftersom förbandets främsta fordon är pansarfordon. Vi utbildar i markstrid med stöd av pansarfordon. Våra anställda officerare, soldater och civila, är tränade och beredda att delta i insatser i Sverige och utomlands.

Stridsvagn 122. Foto: Tim Gustavsson/ Försvarsmakten
Pansarterrängbil 360 Foto: Tim Gustavsson/ Försvarsmakten
Stridsfordon 90 Foto: Tim Gustavsson/ Försvarsmakten

Södra skånska regementet, P 7, är huvudsakligen beläget på Revingehed. Här utbildas Skånes sex bataljoner.

71:a bataljon består av heltidsanställda soldater och är utrustad med stridsfordonet Pansarterrängbil 360. Under 2016 - 2017 är bataljonen kärnan i det internationella uppdraget MINUSMA* i Mali, för Förenta Nationernas räkning. Vi kallar insatserna Mali 04 och Mali 05.

72:a bataljon är utrustad med Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122. De flesta som arbetar vid denna bataljon är deltidsanställda och har ett annat arbete vid sidan om soldatyrket. I november 2017 åker delar av 72:a bataljon till Afghanistan för uppdraget Fortsättningsstyrka 34.

46:e-49:e hemvärnsbataljon är spridda över Skåne och har korta mobiliseringstider. Deras huvuduppgift är att skydda och bevaka samhällsviktiga objekt men även stödja samhället vid svåra påfrestningar.

Vid Revingehed finns en av de fyra territoriella staberna, Militärregionalstab Syd (MR S). Staben leder och samordnar militärregionens totalförsvar.

*MINUSMA: Egentligen från franska, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali.

Notiser Från Södra skånska regementet - P 7

Nya tag på P 7 och Rinkabyfältet
17 januari201716:15

I mitten av november förra året samlades de blivande rekryterna för en informationsdag på Rinkabyfältet. En plats som skulle bli deras hem efter nyår och fyra månader framåt.

Nya rekryter på Rinkabyfältet Foto: Tim Gustafson/Försvarsmakten

Dagsprogrammet är spikat och det ska bedrivas fysisk träning. Den skånska vintern slår till med mot de intet ont anande rekryterna och landskapet förändras i en hast.
Det är kanske inte det väder som de nyinryckta är vana att springa i, men nu gäller det att anpassa sig och se möjligheterna. Löprundan syftar till att ge rekryterna lokalkännedom om Rinkabylägret och dess omgivning.

-Rekryterna är här och nu kan vi påbörja utbildningen, säger Björn Åström, chef för grundutbildningen på Rinkaby. Platsen är en av Södra skånska regementets övnings och skjutfältsområde och det lämpar sig synnerligen väl för grundläggande militär utbildning, fortsätter Björn.

Rekryterna kommer att få lära sig att agera som en soldat och förstå sin roll i Försvarsmakten.
Detta innebär bland annat exercis, utbildning i sjukvårdstjänst och att ta hand om sin personliga utrustning. Stor del av utbildningen kommer att bedrivas i fält och skogen blir deras hem under många nätter framöver.

Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Yrkesofficerare: 214
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 216
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 301
  • Civilanställda: 53
  • Reservofficerare: 507
Så här har vi räknat
Karta