Pansarterrängbil 360 på Ravlunda Foto: Försvarsmakten
En stridsvagn 122 på Ravlunda skjutfält. Foto: Anja Ljungberg/Försvarsmakten

Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar, eftersom förbandets främsta fordon är pansarfordon. Vi utbildar i markstrid med stöd av pansarfordon. Våra anställda soldater och civila, är tränade och beredda att delta i insatser i Sverige och utomlands.

Vi har en stående bataljon och en tidvis tjänstgörande bataljon. Vi ansvarar även för samordningen av fyra hemvärnsbataljoner.

Vid P 7 finns den regionala staben för militärregion syd som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen är också normalt chef för militärregionen, vilken bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Läs mer på sidan militärregioner.

Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Yrkesofficerare: 308
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 387
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 363
  • Civilanställda: 52
  • Reservofficerare: 516
Så här har vi räknat

Expandera

Ca 2400 Hemvärnssoldater

Minimera

Fakta

P 7 ansvarar för sex bataljoner:

  • 71. En stående bataljon med i huvudsak heltidstjänstgörande soldater (1 juli 2010 ryckte de första 144 soldaterna in och under 2014 var alla 407 soldaterna på plats).
  • 72. En bataljon med i huvudsak deltidstjänstgörande soldater – över 900 man, där soldaterna tjänstgör under övningar och utlandsuppdrag, men inte arbetar vid förbandet övrig tid.
  • 46, 47, 48 och 49:e bataljonen som tillhör hemvärnet – de nationella skyddsstyrkorna i Skåne, vilka understöds av Skånska gruppen och leds via MR S - Militärregion syd, som har sin stab förlagd vid Revingehed.
Karta