Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar, eftersom förbandets främsta fordon är pansarfordon. Vi utbildar i markstrid med stöd av pansarfordon. Våra anställda officerare, soldater och civila, är tränade och beredda att delta i insatser i Sverige och utomlands.

Stridsvagn 122. Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten
Pansarterrängbil 360 Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 Foto: Tim Gustavsson/Försvarsmakten

Södra skånska regementet, P 7, är huvudsakligen beläget på Revingehed. Här utbildas Skånes sex bataljoner.

71:a bataljon består av heltidsanställda soldater och är utrustad med stridsfordonet Pansarterrängbil 360. Under 2016 - 2017 är bataljonen kärnan i det internationella uppdraget MINUSMA* i Mali, för Förenta Nationernas räkning. Vi kallar insatserna Mali 04 och Mali 05.

72:a bataljon är utrustad med Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122. De flesta som arbetar vid denna bataljon är deltidsanställda och har ett annat arbete vid sidan om soldatyrket. I november 2017 åker delar av 72:a bataljon till Afghanistan för uppdraget Fortsättningsstyrka 34.

46:e-49:e hemvärnsbataljon är spridda över Skåne och har korta mobiliseringstider. Deras huvuduppgift är att skydda och bevaka samhällsviktiga objekt men även stödja samhället vid svåra påfrestningar.

Vid Revingehed finns en av de fyra territoriella staberna, Militärregional stab Syd (MR S). Staben leder och samordnar militärregionens totalförsvar.

*MINUSMA: Egentligen från franska, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali.

Notiser Från Södra skånska regementet - P 7

Bärgning på schemat
4 maj201709:11

På stridsvagnskompaniet vid Södra skånska regementet (P 7) har rekryterna under våren övat på att koppla och bärga stridsvagn. Nu var det dags för kompanimoment.

Soldaterna förbereder bärgning Foto: Rasmus Nilsson/Försvarsmakten

Sedan den dagen rekryterna anlände till garaget där vagnarna väntade på dem har många milstolpar nåtts för att kunna agera som en stridsvagnsgrupp. Bland annat har rekryterna genomfört befattningsutbildning och skjutit med fullkalibrig ammunition.

Under veckan lever soldaterna i fält tillsammans med andra delar ur 72:a bataljon. Övningen skulle lära rekryterna stridsbärgning under de krav som ställs på de deltagande vagnarna och besättningarna.

Efter att förläggningen brutits utspisades frukost. Därefter bar det av emot Ålabäcken för att lära sig grunderna i stridsbärgning. Kravet för dagen var satt till 12 minuter, vilket en rutinerad besättning klarar utan större problem.

Den fastkörda vagnen var på plats i bäcken och momentet startade. De första genomförandena var trevande , men när vagncheferna började se helheten och de övriga rekryterna prövat några gånger, blev bärgningarna smidigare och snabbare. Slutligen lyckades rekryterna bärga vagnen på kravtiden (12 minuter) och därmed godkändes plutonen.

Att köra ner i ett grumligt vattendrag en vårdag i Skåne leder till smutsiga vagnar vilket följaktligen ledde till att dagen fick fortsätta med vård. Då inte ens en ny spolanläggning kan ta bort all lera från en stridsvagn som grävt sig ner i heden så fick rekryterna dra på sig regnställen och avsluta jobbet med en vanlig högtryckstvätt.

Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Yrkesofficerare: 214
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 216
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 301
  • Civilanställda: 53
  • Reservofficerare: 507
Så här har vi räknat
Karta