• Stridsfordon 90 under skjutning på RavlundaFoto: Daniel Klintholm/Försvarsmaken
  • Pansarterrängbil 360 på RavlundaFoto: Försvarsmakten
  • En stridsvagn 122 på Ravlunda skjutfält.Foto: Anja Ljungberg/Försvarsmakten

Södra skånska regementet - P 7

Södra skånska regementet, P 7 på Revingehed, utbildar soldater i markstrid som sker med pansarfordon. Det är det enda svenska förbandet som har den nya pansarterrängbil 360. En av våra bataljoner är utrustad med stridsfordon 90.

Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar, eftersom förbandets främsta fordon är pansarfordon. Vi utbildar i markstrid med stöd av pansarfordon. Våra anställda soldater och civila, är tränade och beredda att delta i insatser i Sverige och utomlands.

Vi har en stående bataljon och en tidvis tjänstgörande bataljon. Vi ansvarar även för samordningen av fyra hemvärnsbataljoner.

Vid P 7 finns den regionala staben för militärregion syd som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen är också normalt chef för militärregionen, vilken bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Läs mer på sidan militärregioner.

Relaterat innehåll

FAKTA

FAKTA

P 7 ansvarar för sex bataljoner:

  • 71. En stående bataljon med i huvudsak heltidstjänstgörande soldater (1 juli 2010 ryckte de första 144 soldaterna in och under 2014 var alla 407 soldaterna på plats).
  • 72. En bataljon med i huvudsak deltidstjänstgörande soldater – över 900 man, där soldaterna tjänstgör under övningar och utlandsuppdrag, men inte arbetar vid förbandet övrig tid.
  • 46, 47, 48 och 49:e bataljonen som tillhör hemvärnet – de nationella skyddsstyrkorna i Skåne, vilka understöds av Skånska gruppen och leds via MR S - Militärregion syd, som har sin stab förlagd vid Revingehed.

Du är här

Fakta Södra skånska regementet - P 7

Förkortning: P 7

Ort: Revingehed

Yrkesofficerare: 308

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 387

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 363

Civilanställda: 52

Reservofficerare: 516


Så här har vi räknat

Expandera

Ca 2400 Hemvärnssoldater

Minimera

SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET

SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET