Operatörerna i Sjöinformationskompaniet har ständig uppsikt över vattnet runt vårt lands kust. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Kristian Croon ser till att det danska fartyget Thetis får sina reservdelar. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten

Marinbasens huvuduppgift är att stödja de andra marina förbanden i Försvarsmakten. Vi har vårt huvudsäte i Karlskrona, men vår verksamhet finns också på Muskö utanför Stockholm och i Göteborg, för att nämna några platser.

Förbandet hjälper marinförbanden i insatser i Sverige och utomlands, med till exempel teknisk tjänst, transporter, ledning, logistik och bevakning.

Marinbasen har ett särskilt kompani som arbetar med basskydd. Styrkan säkerställer att våra förbands baser är skyddade från fienden, oavsett var vi agerar. Kompaniet gör också insatser vid intrång mot skyddsobjekt och skyddar transporter.

Till våra uppgifter hör att också övervaka och skydda Sveriges kustremsa från yttre intrång. Sjöinformationsplutoner från Stockholm och Göteborg övervakar gränserna med hjälp av bland annat radar, vedettbåtar och flyg.

I förbandet ingår även Marinens Radio som arbetar med operativ sambandsledning nationellt och internationellt för marina och vissa försvarsmaktsgemensamma radiosystem. De är dessutom Försvarsmaktens kommunikationscentral för Rakel.

Marinbasen ansvarar också för att utbilda Hemvärnets styrkor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Notiser Från Marinbasen

Nya bogserfartygen döpta
10 december201512:49

Nu har Marinbasens nya bogserfartyg under ceremoniella former fått sina namn, HMS Hector och HMS Hercules. Fartygen kommer vara till stor nytta för marinen.

Fartygen med vilka man kommer att kunna bogsera och assistera marinens fartyg till havs och bryta isrännor med är ett välkommet tillskott till Marinbasen och Ekipagekompaniet. Det blir ett lyft för den marina bastjänsten.

Morgonen när dopet ägde rum var kall och klar. Dopen förrättades av Försvarsmaktens produktionschef, generallöjtnant Ander Silwer och av marinchefen, konteramiral Jan Thörnqvist.

Hemvärnsövning i Blekinge 22-25 oktober
19 oktober201514:09

Under veckoslutet övar ett uppgiftssammansatt hemvärnsförband i skärgårdsområdet öster om Karlshamn. Övningen är en extrainsatt övning för att öva nya uppgifter.

Med anledning av det försämrade omvärldsläget har Försvarsmakten tilldelats extra medel för att öva mer. Syftet är att öka den operativa förmågan och att även öva nya uppgifter.

Allmänheten kan komma att märka av övningen på de fordons- och sjötransporter som kommer att ske. Det kan även förekomma en del lösskjutning i området under helgen.

Hemvärnsövning i Kalmar län 19 - 25 oktober
19 oktober201513:50

Under en veckan i oktober övar soldater ur Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna i Kalmar län. Den här gången handlar det om en krigsförbandsövning där en hel bataljon övar efter ett förbestämt scenario där Sverige angrips av en yttre motståndare.

Vid detta tillfälle innefattar övningen Kalmars hemvärnsbataljon, 34:e hemvärnsbataljonen, och man kommer att öva de uppgifter man har i händelse av kris eller krig.

Befinner man sig i Kalmar län kan man märka av övningen på att det kommer att synas militärer och på de fordonstransporter som kommer att genomföras, buller kan förekomma.

34:e hemvärnsbataljonen är ett hemvärnsförband som ingår i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna och som hör till Marinbasen.

Marinbasen
Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Yrkesofficerare: 252
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 166
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 234
  • Reservofficerare: 385
Så här har vi räknat
Karta