• Basskyddskompaniet har numera ett antal pansarterrängbilar typ 203 A.Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
  • Operatörerna i Sjöinformationskompaniet har ständig uppsikt över vattnet runt vårt lands kust.Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
  • Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
  • Kristian Croon ser till att det danska fartyget Thetis får sina reservdelar.Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten

Marinbasen

Marinbasens anställda håller full uppsikt över Sveriges territorialvatten. Sjöövervakning är en av de många uppgifter som förbandets personal sköter både nationellt och i oroshärdar på olika platser i världen.

Marinbasens huvuduppgift är att stödja de andra marina förbanden i Försvarsmakten. Vi har vårt huvudsäte i Karlskrona, men vår verksamhet finns också på Muskö utanför Stockholm och i Göteborg, för att nämna några platser.

Förbandet hjälper marinförbanden i insatser i Sverige och utomlands, med till exempel teknisk tjänst, transporter, ledning, logistik och bevakning.

Marinbasen har ett särskilt kompani som arbetar med basskydd. Styrkan säkerställer att våra förbands baser är skyddade från fienden, oavsett var vi agerar. Kompaniet gör också insatser vid intrång mot skyddsobjekt och skyddar transporter.

Till våra uppgifter hör att också övervaka och skydda Sveriges kustremsa från yttre intrång. Sjöinformationsplutoner från Stockholm och Göteborg övervakar gränserna med hjälp av bland annat radar, vedettbåtar och flyg.

I förbandet ingår även Marinens Radio som arbetar med operativ sambandsledning nationellt och internationellt för marina och vissa försvarsmaktsgemensamma radiosystem. De är dessutom Försvarsmaktens kommunikationscentral för Rakel.

Marinbasen ansvarar också för att utbilda Hemvärnets styrkor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Relaterat innehåll

Notiser Från Marinbasen

MARINBASEN

MARINBASEN