Vare sig Försvarsmakten agerar på land, till sjöss eller i luften kan Ledningsregementet, LedR, vara ett stöd i operationen. Förbandet sköter en mängd uppgifter – gemensamt för dem är att de handlar om informationshantering.

Ledningsregementet finns i Enköping där vi har vår ledning, men vi har även verksamhet i Strängnäs, Karlskrona, Boden, Stockholm och Uppsala. Vi är ett försvarsgemensamt förband, vilket innebär att vi arbetar inom såväl marinen som armén och flygvapnet.

Vårt ansvarsområde som förband är brett. Våra lednings- och sambandsbataljoner arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns telekrigbataljonen. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På Ledningsregementet finns ett psyopsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att få lokalbefolkning att överlämna vapen till säkerhetsstyrkor.

Andra viktiga delar av Ledningsregementet är Ledningsstridsskolan, LedSS, som ansvarar för utbildning och utveckling inom arbetsområdet ledning. Hos oss arbetar även Meteorologi- och oceanograficentrum dygnet runt med att producera väderprodukter anpassade för Försvarsmaktens olika behov.

Notiser Från Ledningsregementet

Ledningsregementet deltar i Cold Response

Övning Cold Response 2016 pågår 2-9 mars och omfattar cirka 15 000 deltagare från 15 nationer varav drygt 2000 svenska soldater och officerare. Från Ledningsregementet deltar ca 350 personer från främst 11. ledningsplatsbataljonen och 12. sambandsbataljonen.

Övningen genomförs i Nord Trøndelag i mellersta Norge med mark- övningsområde mellan Trondheim i söder och Namsos i norr, marinövningsområde i farvattnen utanför och luftövningsområde i svenskt och norskt luftrum mellan Oslo och Bodö.

Deltagande förband från Ledningsregementet tar sig till övningsområdet med såväl fartyg som på landsväg då övningen innehåller långa transporter.

Svenska Försvarsmaktens 3. brigadstab leder en av de multinationella brigaderna i övningen och Ledningsregementet förser denna brigadstab med bland annat ledning, samband och vädertjänst.

Bilder från Cold Response 16 finner du på vår Facebooksida.

Nya ledningssystemofficerare i Försvarsmakten

Den verksamhetsförlagda utbildningen för blivande ledningssystemofficerare är avslutad vid Ledningsstridsskolan på Ledningsregementet.

Kadetterna har under två terminer studerat Krigsvetenskap, Militärteknik, Fysiskt stridsvärde samt Ledarskap ur ett funktionsperspektiv. Nu återgår de till MHS Karlberg för att avsluta sina studier med en sista termin före examen i sommar.

Den verksamhetsförlagda utbildningen har genomförts i nära samarbete med insatsförbanden vid Ledningsregementet samt deltagande under Arméövning och Flygvapenövning -15 med gott resultat.

Efter examen påbörjar de nyutnämnda fänrikarna sin tjänstgöring i funktionen vid sina hemförband.

- Jag och personalen här på LedSS önskar kadetterna lycka till med avslutning och välkomnar dem alltid tillbaka till funktionsskolan med ömsesidigt stöd i framtiden, säger chefen för Ledningsstridsskolan, överste Krister Larsson.

LedR lämnar stöd till Migrationsverket

7 personer från Ledningsregementet kommer att stödja Migrationsverket fram till årsskiftet. Uppgiften kan komma att förlängas fram till sista juni 2016.

Stödet sker inom ramen för stödförordningen som reglerar Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. 3 officerare kommer att placeras i Uppsala och arbeta med stabsstöd. Ytterligare 4 soldater och civilanställda från LedR kommer att placeras ut efter Migrationsverkets behov och arbeta med administration och logistik.

Under tiden personalen stödjer Migrationsverket är de undersställda den regionala staben vid Militärregion Mitt (MR M).

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Yrkesofficerare: 518
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 406
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 184
  • Civilanställda: 241
  • Reservofficerare: 246
Så här har vi räknat
Karta