• TP 84 Herkules från F 7.Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten

Skaraborgs flygflottilj - F 7

Alla piloter som ska flyga Jas 39 Gripen i tjänsten får sin utbildning vid Skaraborgs flygflottilj, F 7. Förbandet mellan Vänersborg och Lidköping är också knutpunkt för Sveriges militära transportflyg.

Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller JAS 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Vårt förband har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av JAS 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Vi leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. Vi har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Bromma/Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid vårt Gripendetachement i Thailand.

Relaterat innehåll

Notiser Från Skaraborgs flygflottilj - F 7

SKARABORGS FLYGFLOTTILJ

SKARABORGS FLYGFLOTTILJ

Du är här

Fakta Skaraborgs flygflottilj - F 7

Förkortning: F 7

Ort: Såtenäs

Yrkesofficerare: 478

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 58

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 12

Civilanställda: 159

Reservofficerare: 99


Så här har vi räknat