Norrbottens flygflottilj - F 21

Norrbottens flygflottilj, F 21, har ett av världens största flygövningsområden där både svenska flygvapenförband och andra länder ofta övar. Huvuduppgiften för förbandet är att skapa insatsförband med stridsflyg och personal som alltid är redo för insatser - i Sverige och utomlands. F 21 övervakar Sveriges luftrum, ett ansvar de delar med Blekinge flygflottilj och Luftstridsskolan.

På F 21 finns många arbeten som liknar de i övriga samhället. De som tjänstgör hos oss arbetar exempelvis på kontor med planering av verksamhet, ekonomisk uppföljning och personalfrågor. Det som skiljer F 21 från andra arbetsplatser är att vi levererar olika militära kunskaper för nationella och internationella uppdrag.

I vårt förband finns två divisioner med JAS 39 Gripen. Vi har även en basenhet, vars huvuduppgift är att säkerställa säkerheten i och runt en flygbas. Det behövs för att de två stridsflygsdivisionerna ska kunna fullfölja sina flyguppdrag.

En officer på F 21 kan arbeta som stridspilot, flygtekniker, meteorolog, underrättelseofficer, sambandsofficer eller med att utbilda rekryter mot flygbassäkerhetstjänst, underhållstjänst, eller R3 (räddning, röjning, reparation). Från 2013 genomför vi även grundläggande militär utbildning vid flottiljen.

Tillsammans med Blekinge flygflottilj och Luftstridsskolan i Uppsala har vi uppdraget att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt för att säkerställa Sveriges integritet. Vårt flygövningsområde är ett av världens största och andra länders flygvapen vill ofta öva hos oss.

Relaterat innehåll

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

Norrbottens flygflottilj

Norrbottens flygflottilj

Du är här

Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21

Förkortning: F 21

Ort: Luleå

Yrkesofficerare: 320

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 123

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 73

Civilanställda: 119

Reservofficerare: 124


Så här har vi räknat