Norrbottens pansarbataljon disponerar den modernaste materiel som finns i Försvarsmakten. Pansarbataljonen har tillgång till simulatorer och andra utbildningshjälpmedel samt övnings- och skjutfält som medger realistiska och utmanande övningar av efterfrågade färdigheter.

Soldater ur Norrbottens pansarbataljon under övning i strid i bebyggelse.
Soldater ur Norrbottens pansarbataljon under övning i strid i bebyggelse.
Soldater ur Norrbottens pansarbataljon under övning i strid i bebyggelse. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norrbottens pansarbataljon är organiserad för den dagliga produktionen av krigsförband och består av personal ur 191:a och 192:a mekaniserade bataljonerna som utbildar och utvecklar följande delar i insatsorganisationen.

191:a mekaniserade bataljonen är uppbyggt av både heltids- och deltidstjänstgörande soldater och består av ett stabs- och understödskompani, två pansarskyttekompanier, två stridsvagnskompanier och ett trosskompani.

192:a mekaniserade bataljonen som till huvuddel är uppbyggt av deltidstjänstgörande soldater består av ett stabs- och understödskompani, två pansarskyttekompanier, två stridsvagnskompanier och ett trosskompani.

3:e brigadspaningskompaniet som till huvuddel är uppbyggt av deltidstjänstgörande soldater består av en stridstross och tre brigadspaningsplutoner stridsfordon 90/40.

12:e stridsfordonstransportplutonen som till består av heltids- och deltidstjänstgörande soldater och ingår i transportkompaniet på Skaraborgs regemente, P 4, i Skövde.

En grupp ingående i CBRN-kompaniet vid Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå.

Norrbottens pansarbataljon - Kort historik

Norrbottens pansarbataljon och Norrbottensbrigaden, I 19, har sitt ursprung i de fänikor som uppsattes i Västerbotten under 1500-talet. En fänika bestod av 350-525 man.

1624 fick förbandet benämningen Västerbottens regemente och senare Norrbottens fältjägarkår som 1893 övergick i Norrbottens regemente, I 19. Sedan 1907 finns förbandet i Boden.

Norrbottens pansarbataljon uppsattes 1957 med beteckningen P 5 och den slogs 1975 samman med Norrbottens regemente, I 19, till Norrbottens regemente med Norrbottens pansarbataljon, I 19/P 5.
Från den 1 juli 1994 övergick I 19/P 5 till benämningen MekB 19.

Efter riksdagsbeslutet under våren år 2000 som avsåg omstrukturering av Försvarsmakten fördes bataljonen samman med övriga grundutbildningsbataljoner i Bodens garnison för att bilda ett nytt regemente under det gamla namnet Norrbottens regemente, I 19.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Kalix, Tåme, Härnösand och Östersund
  • Personal: 750
Så har vi räknat
Karta