Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen

161:a stridslednings- och luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera auktoriserat luftläge, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna. Bataljonen har även rörlig förmåga att med egna resurser upprätta och omgruppera radio- och radarstationer.

En flygstridsledare vid 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen leder stridsflyg under övningen Trident Juncture 18. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Grupp från 14:e Strilförsvarskompaniet med en hundförare i spetsen. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Soldat bevakar rörlig radarstation någonstans i Sverige. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen kan verka från luften med hjälp av samtliga resurser inom 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

11:e och 12:e stridsledningskompaniet

11:e och 12:e stridsledningskompaniet genomför luftbevakning och flygstridsledning. Tillsammans bidrar kompanierna till upprätthållandet av den territoriella integriteten genom kontinuerlig övervakning av luftrummet samt beslut om och stridsledning av jaktflyginsatser vilket även beskrivs som incidentberedskap. Dagligdags flygstridsleder även kompanierna Flygvapnets flygövningar.

Inom stridsledningskompaniet finns bland annat befattningarna luftbevakare och flygstridsledare.

13:e rörligt radar- och radiokompani

13:e rörligt radar- och radiokompani är ett markförband som har i uppgift att förtäta och ersätta den fasta infrastrukturen med rörliga radar- och flygradioresurser.​

Inom kompaniet jobbar exempelvis personer med befattningen radartekniker.

14:e strilförsvarskompaniet

14:e strilförsvarskompaniet är likt radar- och radiokompaniet ett markförband. Deras huvudsakliga uppgifter är att hitta och nedkämpa motståndare som utgör ett hot mot flygvapnets ledningscentraler. Detta innebär att de väntas möta exempelvis jägarförband och specialförband som kan tänkas vilja sabotera radiomaster, radarstationer eller ledningscentraler. Strilförsvarskompaniet ansvarar även för 1:a stridsledningsbataljonens CBRN- och hundtjänst.

Inom kompaniet finns befattningar som hundförare och understödsskytt.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 1 000
Så har vi räknat