Stridsledningsbataljonen

Stridsledningsbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera auktoriserat luftläge, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna.

Flygstridsledare i position Foto: Ulrika Kagg

Bataljonen har rörlig förmåga att med egna skyddsresurser upprätta och omgruppera radio och radar.

11:e och 12:e strilkompaniet genomför luftbevakning och flygstridsledning.

Tillsammans bidrar kompanierna till upprätthållandet av den territoriella integriteten genom kontinuerlig övervakning av luftrummet samt beslut om och stridsledning av jaktflyginsatser - incidentberedskap. 

Dagligdags flygstridsleder även kompanierna våra flygförbands flygövningar

13:e rörligt radar- och radiokompani har i uppgift att förtäta och ersätta den fasta infrastrukturen med rörliga radar- och flygradioresurser.​

14:e strilförsvarskompaniet ansvarar för bevakning och försvaret av 1:a stridsledningsbataljonens fasta anläggningar och rörliga delar.

Strilförsvarskompaniet ansvarar även för 1:a stridsledningsbataljonens CBRN- och hundtjänst.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Yrkesofficerare: 542
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 189
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 49
  • Civilanställda: 77
  • Reservofficerare: 217
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 16