R3-skolan

R3-skolan genomför kurser inom dels räddning, röjning och reparation (R3), och flygtrafiktjänst.

All personal som sköter räddnings- och flygfältsarbetstjänst på Försvarsmaktens flygplatser utbildas vid R3-skolan.

Räddningstjänsten omfattar allt från att rädda människor ut ur havererade flygplan och släcka bränder till att ingripa vid en trafikolycka. Flygfältsarbetstjänsten handlar om att ha landningsbanor och andra ytor i säkert skick för ankommande och avgående flygplan.

Inom flygtrafiktjänsten (ANS - Air Navigation Service) utbildas militära flygtrafikledare som ser till att luftfartsreglerna följs och att flygplanen undviker kollision i luftrummet eller på marken.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Yrkesofficerare: 542
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 189
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 49
  • Civilanställda: 77
  • Reservofficerare: 217
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 16