Taeliehusbataljonen

Hemvärnsbataljonen Taeliehus kallas även 25:e hemvärnsbataljonen och är hemmahörande i Södertälje med kranskommuner, detta är även förbandets huvudsakliga upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet.

Foto: Roger Argenius/Försvarsmakten

Bataljonen verkar i södra delen av Stockholms län, dock med en beredskap att genomföra förflyttning och lösa uppgifter främst inom länet, där det krävs.

Bataljonens uppgifter spänner över hela orosskalan från stöd till det civila samhället och svåra påfrestningar vid kris till militärt angrepp och krig. När bataljonen gör insatser svarar den själv för sin ledning, matförsörjning och sjukvård samt för samband och transporter. Bataljonen utgör en snabb och viktig resurs för samhället vid kris.

Bataljonen är en del av Hemvärnet.

Bataljonen administreras Livgardesgruppen som ingår i Livgardet och finns i Kungsängen. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Stockholm, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat