Hundavelstationen

Varje år föds omkring 35-40 schäferkullar på hundavelstationen i Sollefteå. Av dessa väljs ett antal hundar ut för att tränas till att bli lämpliga tjänstehundar i Försvarsmakten eller hos Polisen.

På hundavelsstationen i Sollefteå arbetar 16 personer. De ansvarar för att planera avel, sköta tikar och valpar, rekrytera fodervärdar, placera valparna hos fodervärdar och att ge hjälp och stöd under fodervärdstiden.

Avdelningen ansvarar också för lämplighetstesterna och därefter fördelning av godkända hundar samt avveckling till ny ägare för ej godkända hundar.

Hundarna placeras hos sin fodervärd när de 8-10 veckor gamla. Där stannar de tills de är ungefär ett och ett halvt år gamla. Under den perioden står Försvarsmakten för foder- och veterinärkostnader.

Avelsverksamheten i Sollefteå har pågått sedan sommaren 2005. Genom åren har man fött upp över 1 300 valpar. Man arbetar ständigt med att skaffa fram lämpliga avelshundar, främst genom egen avel.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 550
Så har vi räknat