Telekrigbataljonen

Telekrigbataljonen verkar genom att upptäcka, lokalisera, kartlägga motståndare med spaning i det elektromagnetiska spektrumet.

Foto: Försvarsmakten

Bataljonen använder sig av högteknologiskt avancerade tele- och datasystem för att fånga upp elektroniska signaler. Signalspaningen används för att inhämta information om motståndarens tekniska förmågor och begränsningar, samt för att avlyssna och försvåra kommunikation mellan deras styrkor.

Genom bearbetning av informationen omvandlas de upptäckta signalerna till underrättelser som är viktiga för högre chefers beslutsfattning.

Signalspaning består av kommunikationsspaning och teknisk signalspaning. Båda syftar till att inhämta information som sedan kan bearbetas och rapporteras som underrättelser. Underrättelserna talar om vad motståndaren befinner sig och kan även ange vilka de är, i vilken form de tar sig uttryck eller vilka system de använder.

Stridsmomentet i telekrigföring består även av att sända elektroniska signaler som stör ut motståndarens förmågor eller möjligheter att kommunicera. Störningarna som motståndaren upplever kan bland annat göra det svårt för chefer att ge order.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat