Teknik- och Vidmakthållandekontor Ledsyst

Foto: Försvarsmakten

TVK Ledsyst uppgift är att genomföra den övergripande förvaltningen samt styrning av drift och underhåll inom ledningssystemområdet.

TVK Ledsyst har ansvar för alla tekniska delar av Försvarsmaktens ledningssystem. Exempel på ”system” är stridsledningscentraler, Försvarsmaktens telenät, radarstationer, arméns radioapparater, det nya affärssystemet Prio (SAP) och Sweccis (Swedish Command and Control Information System).

TVK Ledsyst genomför utöver detta även nyutveckling av system, till exempel intranätet Emilia och ärende- och dokumenthanteringssystemet Vidar samt genomför vidareutveckling av befintliga.

TVK Ledsyst funktionsleds av Försvarsmaktens högkvarter. Enheten har 143 befattningar med huvudsaklig lokalisering i Enköping och Stockholm. Enheten har ett fortsatt behov av rekrytering, både internt inom Försvarsmakten men också externt. Målet är att  leverera efterfrågat stöd i hela ledningssystemområdet.  MSK Ledsyst har befattningar både i Stockholm och Enköping.

Fram till 2018-12-31 hette denna enhet MSK Ledsyst.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat