Sambandsbataljonen

Foto: Försvarsmakten

Sambandsbataljonen är ett modernt insatsförband med hög tekniknivå. Vi verkar i många dimensioner, både geografiskt och tekniskt. Bataljonen har bland annat kompetenserna nätverksteknik, satellitkommunikation och driftledning.

Sambandskompanierna i bataljonen ansvarar för kommunikation mellan staber, förband och enheter i ett insatsområde. Beroende på rådande förutsättningar och behov används olika radio- och satellitsystem. Den valda tekniska lösningen kan sträcka sig från små handburna system till master och torn. Dessa upprättas, skyddas och underhålls av små och självständigt agerande sambandsgrupper. Att uppträda enskilt i små grupper ställer också stora krav på personliga färdigheter inom områden som strid, sjukvård och initiativförmåga.

Ett fältgrupperat sambandskompani är utspritt över stor yta. Grupperna är antingen grupperade vid en ansluten kund eller dolt i terrängen för att erbjuda yttäckande samband för rörliga förband. En av kompaniernas viktigaste komponenter är logistikplutonerna som ser till att grupperna i insatsområdet får ammunition, mat, vatten och drivmedel.

Bataljonsstabskompaniet ansvarar för att upprätta, driva och skydda bataljonens stabsplats. Stabsplatsen kan gruppera i alla typer av terräng både i bebyggelse och i skog. Från stabsplatsen leder bataljonens officerare de olika kompanierna i alla väder och dygnet runt. Om inte stabsplatsen fungerar kan inte bataljonen lösa sina uppgifter.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat